null Tuettujen matkojen yhdistämishanke käynnissä

Tuettujen matkojen yhdistämishanke käynnissä

Uutinen 29.01.2014 10.02 fi

Talvista liikennettä (Kuva: Rodeo)

Työ julkisesti tuettujen matkojen yhdistelemiseksi jatkuu. Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti 28.1. ensimmäisen laajan kuulemistilaisuuden, jossa oli edustettuna laajasti eri sidosryhmien edustajia.

Hankkeen tarkoituksena on liikenne- ja viestintäministeriön johdolla kehittää nykyistä kustannustehokkaampi tuettujen matkojen järjestelmä. Tavoitteena on erityisesti Kelan korvaamien kuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen tehokkaampi yhteistyö.

Hankeen taustalla on valtioneuvoston keväällä 2013 tekemä periaatepäätös, jossa liikenne- ja viestintäministeriö velvoitettiin uudistamaan julkisesti tuettujen matkojen järjestäminen ja rahoitus.

Valtioneuvosto linjasi, että perinteistä joukkoliikennettä ja tuettua henkilöliikennettä tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena. Käsittelytavan tulee näkyä niin suunnittelussa, rahoituksessa kuin palvelujen tuottamisessa.

Nykyisellään valtio ja kunnat sekä Kela käyttävät vuodessa noin miljardi euroa julkisesti hankittuihin tai korvattuihin henkilökuljetuksiin, kuten koulukyyteihin, Kela-korvattuihin taksimatkoihin ja sosiaalitoimen matkoihin. Hankkeen säästötavoitteet on mainittu hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut ohjausryhmän, joka vastaa uudistuksen toteutuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 30.4.2015.