Tuhkakriisin jatkotoimista sovittiin liikenneneuvostossa

Uutinen 04.05.2010 16.39 fi sv

EU:n liikenneministerit keskustelivat tuhkapilven seurauksista ja sopivat tarvittavista jatkotoimista 4. toukokuuta Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Neuvosto korostaa lentoturvallisuuden ensisijaisuutta ja korkean tason turvallisuusstandardeja. Myös turvallisuusriskien arviointia ja hallintaa on tarpeen kehittää sekä päättää EU-tasolla vulkaanisen tuhkan määrää koskevista turvallisista raja-arvoista.

Neuvosto haluaa myös nopeuttaa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpanoa. Valtiontukiin moni jäsenvaltio suhtautui Suomen tavoin pidättyvästi.