null Tulevaisuuden E18-kasvukäytävä Oslosta Pietariin

Tulevaisuuden E18-kasvukäytävä Oslosta Pietariin

Tiedote 22.03.2012 13.43 fi

Osana liikennepoliittisen selonteon valmistelua toteutettiin kokeiluhanke Kaakkois-Suomessa E18-tien alueella. Hankkeessa selvitettiin miten uudenlaisella elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyöllä voidaan tuottaa suoraa hyötyä E18-tien vaikutusalueen yrityksille, kunnille ja maakunnalle.

Kokeilun rohkaisemana harkitaan uuden lähestymistavan soveltamista laajemmin E18-käytävällä Oslosta Tukholman, Turun ja Helsingin kautta Pietariin, joka on yksi tärkeimmistä EU:n ja Venäjän välisistä liikennekäytävistä.

Tavoitteena on luoda uudella toimintamallilla moottoritiestä uuden sukupolven kasvukäytävä, joka nykyistä tehokkaammin tuo hyötyä vaikutusalueensa asukkaille, kunnille ja elinkeinoelämälle.

Kasvava asiakaspotentiaali luo mahdollisuudet sekä suomalaisten että kansainvälisten yritysten innovaatioille ja kehittyvälle liiketoiminnalle. Uudet kaupalliset toiminnot parantavat koko käytävän vaikutusalueen ja sen kaupunkien ja kuntien elinvoimaa ja kehittymismahdollisuuksia. Syntyy kasvukäytävä, joka tuottaa kasvua ja hyvinvointia koko vaikutusalueelleen.

Hallitusohjelmassa painotetaan liikennepolitiikan kytkemistä kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämiseen.

E18-liikennekäytävän kehittämiseen on parin viime vuosikymmenen aikana panostettu jo toista miljardia euroa ja vuoroaan odottavat vielä yli puolen miljardin euron kehittämishankkeet.

E18-kokeiluhankkeen kokemuksia ja jatkosuunnitelmia käsiteltiin liikenne- ja viestintäministeriön seminaarissa 22. maaliskuuta.


Lisätietoja:
liikenneneuvos Eeva Linkama, p. 040 547 3565