null Tulevaisuuden E18-kasvukäytävä Oslosta Pietariin

Tulevaisuuden E18-kasvukäytävä Oslosta Pietariin

Uutinen 22.03.2012 17.28 fi

Osana liikennepoliittisen selonteon valmistelua toteutettiin kokeiluhanke Kaakkois-Suomessa E18-tien alueella. Hankkeessa selvitettiin miten uudenlaisella elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyöllä voidaan tuottaa suoraa hyötyä E18-tien vaikutusalueen yrityksille, kunnille ja maakunnalle.

Kokeilun rohkaisemana harkitaan uuden lähestymistavan soveltamista laajemmin E18-käytävällä Oslosta Tukholman, Turun ja Helsingin kautta Pietariin, joka on yksi tärkeimmistä EU:n ja Venäjän välisistä liikennekäytävistä.

Tavoitteena on luoda uudella toimintamallilla moottoritiestä uuden sukupolven kasvukäytävä, joka nykyistä tehokkaammin tuo hyötyä vaikutusalueensa asukkaille, kunnille ja elinkeinoelämälle.

E18-kokeiluhankkeen kokemuksia ja jatkosuunnitelmia käsiteltiin liikenne- ja viestintäministeriön seminaarissa 22. maaliskuuta.