null Tulevaisuuden radiotaajuuksien käytöstä päätetään Genevessä

Tulevaisuuden radiotaajuuksien käytöstä päätetään Genevessä

Tiedote 23.01.2012 14.00 fi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ JA VIESTINTÄVIRASTO TIEDOTTAVAT

Kansainvälisen televiestintäliiton ITUn radioviestintäkonferenssissa (World Radiocommunication Conference, WRC-2012) päätetään maailmanlaajuisesti radiotaajuuksien tulevasta käytöstä.

Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat mm. ilmailun, merenkulun, satelliittiliikenteen ja matkaviestinnän taajuusasiat. Konferenssi pidetään Genevessä 23.1. - 17.2.2012.

Suomen merkittävin tavoite on saada vuoden 2015 radioviestintäkonferenssin käsiteltäväksi lisätaajuuksien osoittaminen tulevaisuuden langattomille laajakaistaverkoille. Matkapuhelimissa ja muissa langattomissa laitteissa tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä suurempia tiedonsiirtonopeuksia muun muassa korkealaatuisen liikkuvan kuvan välittämiseksi. Jos langattomien laajakaistaverkkojen lisätaajuuksista päätettäisiin 2015, taajuudet voisivat tulla käyttöön 2020-luvulla.

Konferenssissa keskustellaan myös langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön osoitetusta 800 MHz:n taajuusalueesta. Tarkoituksena on sovittaa maailmanlaajuisesti yhteen niitä teknisiä ehtoja, jotka on jo otettu huomioon Suomen ja Venäjän välisessä 800 MHz:n kahdenvälisessä taajuuksien käyttöä raja-alueilla säätelevässä sopimuksessa.

Tärkein maailmanlaajuisesti sovittava asia on määritellä ilmailun radionavigointiliikenteen ja matkaviestinverkkojen väliset koordinointietäisyydet.

Tulevaisuudessa paikannusjärjestelmät ovat tärkeä osa langatonta viestintä-, seuranta- ja tietoliikennetekniikkaa. Satelliittipohjaisille paikannusjärjestelmille pyritään konferenssissa osoittamaan lisätaajuuksia taajuusalueelta 2483 - 2500 MHz. Eurooppalainen Galileo-järjestelmä voisi hyödyntää sitä uusien palveluiden tarjoamiseen.

Kognitiiviset radioverkot mahdollistavat kokonaan uudentyyppisiä radioverkkoja, taajuuksien käyttötapoja sekä sovelluksia. Kognitiivisen radion teknisistä ja käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä päästiin kuitenkin sopuun jo ennen konferenssia pidetyssä kokouksessa (Radio Assembly), eikä asiaan tarvitse enää välttämättä palata.

Radiokonferenssissa Suomen valtuuskuntaa johtavat ylijohtaja Juhapekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöstä ja johtaja Kirsi Karlamaa Viestintävirastosta. Suomen valtuuskuntaan kuuluu lisäksi edustajia puolustusvoimista, Yleisradiosta ja Digitasta.

Viestintävirasto tiedottaa konferenssin etenemisestä lehdistötiedottein ja internetsivuillaan.

Lisätietoja:

johtaja Kirsi Karlamaa, Viestintävirasto, p. 040 823 2121
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö p. 040 772 7643