null Tulevaisuuskatsaus joukkoistamalla

Tulevaisuuskatsaus joukkoistamalla

Uutinen 05.05.2014 09.29 fi

Maapallo ja ihmisiä (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on avannut luonnoksen tulevaisuuskatsauksensa tausta-aineistoksi avoimeen kommentointiin. Ministeriö toivoo siihen laajasti sidosryhmien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä. Kommentointi on avoinna 5.5.-19.5.2014.

Ministeriö valmistelee tulevaisuuskatsausta joukkoistamalla. Tulevaisuuskatsauksen tausta-aineistoa voi kommentoida avoimesti ja vuorovaikutteisesti verkossa wiki-alustalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineistossa on kolme pääteemaa: Edistykselliset palvelut liikenteessä ja viestinnässä, Tieto ja digitalisaatio kilpailuedun lähteinä sekä Infrastruktuuri hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kasvualustana. Näillä teemoilla on kolme etenemispolkua: edistyvä, uudistuva ja rohkea Suomi.