null Tulvakeskus ennakoimaan ja varoittamaan tulvista

Tulvakeskus ennakoimaan ja varoittamaan tulvista

Uutinen 17.05.2013 17.03 fi

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ja liikenneministeri Merja Kyllönen ovat 17. toukokuuta 2013 sopineet, että Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos tiivistävät yhteistyötään perustamalla yhteisen Tulvakeskuksen.

Tulvakeskus vastaa tulvien ennustamisesta, tulvista varoittamisesta sekä valtakunnallisen tulvatilannekuvan ylläpitämisestä yhteistyössä elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten sekä pelastusviranomaisten kanssa. Aikaisen ja laajan viestinnän avulla on mahdollista vähentää tai estää tulvista aiheutuvia vahinkoja.

Tiiviiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva keskus käynnistää toimintansa vuoden 2014 alusta. Käynnistyttyään se seuraa jatkuvasti sateita, vesistöjen- ja merivedenkorkeuksia ja virtaamia sekä ennustaa niissä tapahtuvia muutoksia.

- Perustettava Tulvakeskus osoittaa, että organisaatiorajat eivät ole esteenä. Nykytekniikan ja tiiviin asiantuntijayhteistyön avulla voidaan parantaa yhteiskunnan valmiuksia ylläpitää turvallisuutta ja hyvinvointia, toteaa ministeri Merja Kyllönen.