Turvallisuusvastaavat selkeyttäisivät bussiyritysten turvatoimia

Tiedote 27.05.2008 12.02 fi sv

Turvallisuusvastaavat voisivat tuoda bussiyritysten turvallisuustoimiin määrätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta. Turvavöiden käyttöä linja-autoissa puolestaan voitaisiin lisätä tehokkaammalla tiedotuksella ja valvonnalla.

Esitykset sisältyvät liikenneministeri Anu Vehviläisen Espanjan bussiturman jälkeen pyytämään selvitykseen linja-autojen turvallisuudesta.

Ehdotuksen mukaan yritys saisi liikenneluvan vain, jos sillä olisi voimassaoleva turvallisuusasiakirja ja yritykseen olisi nimetty turvallisuusvastaava. Tämä vaatisi turvallisuusnormiston luomista bussialalle.

Turvavöiden asennus uusiin busseihin lukuun ottamatta kaupunkibusseja on ollut pakollista vuodesta 1999 lähtien. Matkustajille vöiden käyttövelvoite tuli voimaan 1. toukokuuta 2006. Turvavöiden käyttö ei kuitenkaan ole yleistynyt toivotusti.
Myös lasten turvalaitteiden käyttöä suositellaan.

Selvityksen mukaan turvavöistä pitäisi tiedottaa sekä busseissa että yleisemminkin nykyistä tehokkaammin, jotta matkustajat tietäisivät vöiden olemassaolosta ja käytön pakollisuudesta. Myös kampanjointia esitetään.

Uutena asiana selvityksessä otetaan esiin liikennelupien ja turvallisuustoimien liittäminen toisiinsa.

- Matkustajilla itsellään on vastuu turvavöiden käyttämisestä. Pidän kuitenkin harkitsemisen arvoisena myös ajatusta bussiyritysten turvallisuusvelvoitteista. Tämä edellyttää huolellista suunnittelua yhteistyössä bussialan kanssa, liikenneministeri Anu Vehviläinen painottaa.

Uusina bussien teknisinä turvallisuusvaatimuksina EU:n suunnalta ovat tulossa pakolliset ajonvakausjärjestelmät sekä mahdollisesti alkolukko vakiovarusteeksi uusiin busseihin. Suomi tukee näitä hankkeita.


Lisätietoja

erityisavustaja Kari Jääskeläinen puh. (09) 160 28325, 0440 581 030
hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen puh. (09) 160 28629, 0400 665 395
yli-insinööri Juha Valtonen puh. (09) 160 28615, 040 865 3690