Takaisin

Työryhmä asetettu miettimään uutta ratalakia

Työryhmä asetettu miettimään uutta ratalakia

Tiedote 02.03.2004 00.00 fi

Suomesta puuttuu rautateiden suunnittelua, alueiden hankintaa, radan rakentamista ja kunnossapitoa koskeva erityislainsäädäntö. Tämän vuoksi liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esitys ratalainsäädännöstä.

Työryhmä selvittää myös, miten ratojen lakkauttaminen tulisi kirjata lakiin sekä se tarvitaanko metron rakentamista koskevaa erityislainsäädäntöä.

Työryhmän tulee kuulla laajasti eri osapuolia ja sidosryhmiä sekä selvittää eri maiden vastaavaa lainsäädäntöä.

Työryhmän tulee työssään ottaa huomioon maantielain käsittelyn yhteydessä saatavia kokemuksia. Hallitus antoi 26. helmikuuta eduskunnalle esityksen maantielaista.

Työryhmän puheenjohtajana on hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän toimikausi päättyy 31. elokuuta 2005.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti puh. (09) 160 28483