null Työryhmä esittää liikenteen ja viestinnän viranomaistehtävien yhdistämistä

Työryhmä esittää liikenteen ja viestinnän viranomaistehtävien yhdistämistä

Uutinen 17.02.2017 10.27 fi sv

Mies ja tietokone (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Virastojen pääjohtajien muodostama esiselvitystyöryhmä ehdottaa, että Liikenteenturvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi. Uusi virasto aloittaisi toimintansa 1.1.2018.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Liikennevirasto jatkaisi valtion väyläverkosta vastaavana virastona.

Esiselvityksessä ehdotetaan myös, että Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminta yhtiöitettäisiin valtion erityistehtäväyhtiöksi, esiselvityksen yhteydessä tehdyn erillisselvityksen mukaisesti. Mikäli yhtiöittämistä ei toteutettaisi, jatkaisi Liikenneviraston nykyinen liikenteenohjaustoiminto osana Liikennevirastoa.

Esiselvityksen mukaan Ilmatieteen laitoksen liiketaloudellinen toiminta jatkuisi Ilmatieteen laitoksessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö perehtyy esitykseen ja ottaa siihen kantaa kevään aikana.