null Työryhmä esittää rattijuopoille kovempia rangaistuksia

Työryhmä esittää rattijuopoille kovempia rangaistuksia

Uutinen 17.02.2012 15.00 fi

Rattijuopumusrikoksista määrättävien ajokieltojen vähimmäispituuksia on pidennettävä. Näin ne saataisiin vastaamaan paremmin rattijuopumusten moitittavuutta ja niistä aiheutuvaa vaaraa sekä kansainvälistä sääntelyä. Näin linjaa alkolukkojen käyttöä selvittänyt työryhmä.

Työryhmä myös poistaisi mahdollisuuden ehdolliseen ajokieltoon ilman alkolukolla suoritettavaa ajo-oikeuden valvontaa. Lisäksi kuljettajan, jolle on määrätty vähintään vuoden yhtämittainen ajokielto, tulisi suorittaa kuljettajatutkinto uudelleen ennen ajo-oikeuden palauttamista.

Toistuvasti törkeään rattijuopumukseen syyllistyneen kuljettajan ajo-oikeuden valvonnalle työryhmä ehdottaa alkolukon käyttöä vähintään kahden vuoden ajan. Alkolukolla valvottu ajo-oikeus edellyttää aina rattijuopumukseen syyllistyneen suostumuksen.

"Pidän työryhmän näkemyksiä hyvinä. Viestin on oltava selvä, rattijuopumus on vakava rikos ja seuraamuksen on oltava sen mukainen. Ja jos teknisillä apuvälineillä voimme vähentää rattijuopumuksia, on nämä keinot otettava käyttöön. Kannatan, että alkolukko olisi tulevaisuudessa uusien ajoneuvojen vakiovaruste", sanoo liikenneministeri Merja Kyllönen.

Alkolukkotyöryhmä luovutti 17. helmikuuta 2012 mietintönsä liikenneministeri Merja Kyllöselle.

Samassa yhteydessä ministeri Kyllönen otti myös vastaan valtakunnallisen tieliikenteen turvallisuussuunnitelman vuoteen 2014. Turvallisuussuunnitelma sisältää keskeisiä liikenneturvallisuustyön toimenpiteitä vuoteen 2014 ja linjauksia vuoteen 2020.

Suunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2020 liikennekuolemien määrä on puolittunut ja liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähentynyt neljänneksellä vuoden 2010 tasoon verrattuna. Vuonna 2010 tieliikenteessä kuoli 272 ja loukkaantui 7 673 henkilöä.

Lähivuosien tärkeimmiksi toimenpiteiksi neuvottelukunta nostaa ajokuntoon, liikennekäyttäytymiseen sekä taajamien ja maanteiden liikenneturvallisuuden tähtäävät toimet. Näitä ovat esimerkiksi rattijuopumuksen ja väsyneenä ajamisen vähentämiseen sekä ajoterveyden arviointiin tähtäävät toimet.

Elämän ja terveyden säilyttäminen on liikenneturvallisuustyön lähtökohta ja tämä tehtävä kuuluu meille kaikille. Liikennejärjestelmän kehittämisestä vastaavilla tahoilla on suuri vastuu, jotta liikenneympäristö on turvallinen kaikille teillä liikkujille, mutta tätäkin suurempi vastuu on jokaisella tienkäyttäjällä. Meidän on noudatettava sääntöjä ja huomioitava toisemme, jotta liikenne toimii suunnitellusti", kehottaa liikenneministeri Merja Kyllönen. "Yksittäisistä toimenpiteistä pidän tärkeimpänä liikenteen promillerajan laskun 0,2 promilleen. Se on sääntö mutta myös asenne, liikenne ja alkoholi eivät sovi yhteen", ministeri Kyllönen korostaa.