Takaisin

Työryhmä: Esteettömyys osaksi liikennesuunnittelun arkea

Työryhmä: Esteettömyys osaksi liikennesuunnittelun arkea

Tiedote 09.01.2007 13.58 fi

Esteettömän liikennejärjestelmän kehittämiseen tulisi käyttää osa tie- ja ratarahoista sekä joukkoliikenteen investoinneista, ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä. Yhteiskunnan liikennehankkeilta olisi aina edellytettävä esteettömyyden edistämistä.

Esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelman ELSA:n loppuraportti perää enemmän sitovaa lainsäädäntöä esteettömyystyön tueksi. Esteettömyydestä olisi saatava maininta hallitusohjelmaan. Lisäksi raportissa korostetaan vaikuttamista päättäjien ja liikennejärjestelmien suunnittelijoiden asenteisiin.

Vuosina 2003-2006 toteutettuun ELSA:an kuului 30 tutkimus- ja kehittämishanketta.

Raportin mukaan esteellisen liikkujan tilannetta auttaisi muun muassa asemien ympäristöjen parempi valaiseminen. LED-valoilla voisi parantaa suojateiden näkyvyyttä sekä tehostaa kulkuväylien ja pysäkkien merkitsemistä. Matalalattiainen kaukoliikennebussi vaatii vielä kehittämistä, mutta nopeasti kehitettäviä teknisiä ratkaisuja olisivat muun muassa puolimatala lattia sekä kääntöistuimet.

Paikallisissa hankkeissa tarkasteltiin useiden kaupunkien joukkoliikenteen linjojen ja terminaalien esteettömyyttä. Espoossa kehitettiin uudenlainen, esteetön bussipysäkki. Osittain kutsuohjatusta palvelulinjasta saatiin Helsingin Haagassa hyviä kokemuksia ja mallin arvioitiin sopivan etenkin esikaupunkialueille. Seitsemässä kunnassa tehtiin esteettömyyskartoitus ja toimenpideohjelma esteiden poistamiseksi. Yhteistyötä muun muassa vammaisjärjestöjen kanssa tehostettiin.

Liikenne- ja viestintäministeriön vetämässä poikkihallinnollisessa ELSA-ohjelmassa olivat taustavaikuttajina useat ministeriöt, väylälaitokset ja kansalaisjärjestöt. Ohjelman tavoitteena on luoda Suomeen liikennejärjestelmä, jossa myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin,
puh. (09) 160 28544 tai 040 544 9673