Takaisin

Työryhmä: Kuljetuksille tärkeät vähäliikenteiset radat kuntoon

Työryhmä: Kuljetuksille tärkeät vähäliikenteiset radat kuntoon

Tiedote 12.09.2007 13.22 fi

Vähäliikenteisiin ratoihin on panostettava nykyistä enemmän, koska kuljetusten tarve kasvaa, katsoo puukuljetusten turvaamista selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä. Kun ratojen kunto on hyvä, etenkin raaka-aineiden kuljetukset voidaan hoitaa kustannustehokkaasti.

Kuljetusten kustannustehokkuuden kannalta on tärkeää toteuttaa kuljetusreittejä, jotka sallivat 25 tonnin akselipainon. Tällöin junavaunuihin mahtuu enemmän kuljetettavaa. Tärkeää on myös rataverkon pullonkaulojen poisto ja kuormauspaikkojen kehittäminen, jotta lastausmääriä voidaan lisätä. Lisääntyviä puunkuljetuksia ei voida hoitaa pelkästään maanteitse, koska autonkuljettajista on pulaa.

Kiireellisintä korjausta vaativat radat, joita sulkeminen uhkaa ensimmäisenä niiden heikon kunnon takia. Kuluvalla hallituskaudella sulkeminen uhkaa ratavälejä Savonlinna-Huutokoski (vuonna 2008), Porokylä-Vuokatti (2009) ja Joensuu - Ilomantsi (2010).

Savonlinnan-Huutokosken välin korjaukseen on vuoden talousarvioesityksessä ehdotettu 42 miljoonaa euroa. Porokylä-Vuokatti tarvitsisi 37 miljoonaa euroa ja Joensuu- Ilomantsi 28 miljoonaa euroa. Summat pienenevät noin 15 prosenttia, jos korjauksiin käytetään vilkkailta radoilta vapautuvia kierrätyskiskoja. Työryhmän mukaan hankkeet vaativat kuitenkin lisämäärärahan, sillä jos varat otetaan muun rataverkon rahoituksesta, rautatiejärjestelmän kokonaistila huonontuu.

Isokylän-Kelloselän radasta on käynnissä Suomen ja Venäjän yhteinen selvitystyö. Tämä valmistunee vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen voidaan tehdä päätös radan tulevaisuudesta.

Seuraavalla hallituskaudella tulisi kunnostaa raakapuukuljetusten kannalta tärkeät radat Lieksa-Porokylä ja Äänekoski-Haapajärvi. Muiden tavaralajien kuljetusten turvaamiseksi on kunnostettava myös välit Lahti-Loviisa ja Lahti-Heinola. Lisäksi hallituskaudella on tehtävä päätökset radoista Parkano-Kihniö ja Parkano-Niinisalo, joiden käyttö jää työryhmän näkemysten mukaan hyvin vähäiseksi.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen asetti vähäliikenteisiä ratoja käsittelevän työryhmän kesäkuussa 2007. Selvitys teetettiin, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu puunhankinnan lisääminen kotimaasta. Venäjän puutullipäätös lisää vähäliikenteisten ratojen merkitystä ja liikennemääriä. Vähäliikenteiseksi selvityksessä luokiteltiin 18 rataosuutta eri puolilla Suomea, noin kuudesosa koko rataverkosta.

Edustettuina työryhmässä olivat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Ratahallintokeskus ja metsäteollisuus. Työnsä aikana työryhmä kuuli myös VR Cargoa ja Teollisuuden Raideliikenne Oy:tä.Lisätietoja:
työryhmän pj, rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520
liikennejohtaja Anne Herneoja (Ratahallintokeskus), puh. 020 751 5106