null Työryhmä: Lainsäädäntö ja verkkokapasiteetti vastaamaan nettitelevision vaatimuksia

Työryhmä: Lainsäädäntö ja verkkokapasiteetti vastaamaan nettitelevision vaatimuksia

Tiedote 20.01.2011 13.54 fi

Keskeisimpiä hidasteita IP-pohjaisen television eli nettitelevision yleistymiselle ovat vakiintuneet toimintatavat sekä viestintäverkkojen kapasiteetin riittävyys.

Tämä ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän loppuraportista. Raportissa selvitettiin IP-television käytön esteitä ja keinoja niiden poistamiseksi.

Television katselu on siirtymässä yhä enemmän perinteisestä lähetysten seuraamisesta internetin kautta katseluun. Katsojan näkökulmasta IP-muotoisella jakelulla voidaan toteuttaa paremmin katsojan tarpeita vastaavia palveluja. Uusien palveluiden avulla televisio laajasti ymmärrettynä säilyy elinvoimaisena ja kiinnostavana joukkoviestimenä, työryhmä toteaa.

Tekijänoikeussääntely sekä ohjelmatoiminnan sopimusrakenteet palvelevat lähinnä perinteistä televisiotoimintaa. Esimerkiksi kuluttajia kiinnostavan televisio-ohjelmien tallennuspalvelun oikeudellinen tila on epäselvä, mikä osaltaan hidastaa palvelujen kehittymistä.

Siirtyminen joko kokonaan tai osittain IP-verkkoihin muuttaa alan liiketoimintamalleja sekä mainos- ja jakelumarkkinoita. Muutokset eivät ole välttämättä alan vakiintuneiden televisiotoimijoiden intressien mukaisia.

Toimintatapojen muuttamisen lisäksi nettitelevision yleistymistä voitaisiin edistää sillä, että teleyritykset kehittävät yhteistyötään ohjelmien ryhmälähetyksien eli multicast-liikenteen vaihtamisessa.

Multicast vie vähemmän verkkokapasiteettia kuin unicast. Multicast tarkoittaa sitä, että tietyn verkonhaaran katsojille toimitetaan vain yksi lähete, joka puretaan tilaajakohtaisiksi täsmälähetteiksi vasta lähellä katsojia.

Tällä hetkellä operaattorit käyttävät multicast-tekniikkaa yleensä vain omissa verkoissaan. Operaattoreiden välisessä liikenteessä käytetään unicast-tekniikkaa. Ilman operaattorien välistä multicast-liikenteen vaihtoa laajakaistaverkkojen välityskyky saattaa rajoittaa internet-television katsojamääriä.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, p. (09) 160 28498 tai 040 509 9757