Takaisin

Työryhmä: Lappiin matkailua tukeva joukkoliikennekokeilu

Työryhmä: Lappiin matkailua tukeva joukkoliikennekokeilu

Tiedote 04.05.2007 09.35 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää, että Lapissa aloitetaan kolmivuotinen kokeilu, jossa valtio ostaa joukkoliikennettä alue- ja elinkeinopoliittisin perustein. Kokeiluun tarvittaisiin lisärahoitusta kolme miljoonaa euroa vuodessa.

Toimintatapa voitaisiin kokeilun jälkeen laajentaa koko maahan, jos siitä saadaan hyviä kokemuksia. Hanketta varten liikenne- ja viestintäministeriö ottaisi käyttöön erillisen budjettimomentin.

Nykyiset joukkoliikenteen määrärahat on tarkoitettu lähinnä peruspalveluluonteisen liikenteen ostamiseen. Matkailuliikenne ei ole täyttänyt peruspalvelun määritelmiä.

Työryhmä korostaa, että Lapin joukkoliikenne palvelee paikallisen väestön lisäksi myös matkailijoita. Matkailuelinkeino olisi rinnastettava teollisuuteen. Keskeinen tekijä matkailuelinkeinon menestyksessä ovat hyvät yhteydet, joita joukkoliikenneratkaisuilla tulee kehittää.

Työryhmä luovutti mietintönsä liikenneministeri Anu Vehviläiselle 4. toukokuuta. Työssä selvitettiin Lapin joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä pitkällä aikavälillä.

Kemijärven ja Kolarin yöjunille halutaan jatkoa

Kemijärven yöjunaliikennettä tulisi työryhmän mukaan jatkaa käyttäen uusinta makuuvaunukalustoa. Työryhmä katsoo, että VR Oy:n olisi hankittava tarvittavat aggregaattivaunut mahdollisimman pikaisesti.

Työryhmä pitää Kolarin yöjunaliikennettä matkailuelinkeinon kannalta välttämättömänä. Liikenteen jatkuminen 2010-luvulla edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö ja VR Oy neuvottelevat ratkaisun uuden makuuvaunukaluston hankinnasta valmiiksi vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi Kolarin radan peruskorjaus pitäisi aloittaa vuonna 2008. Peruskorjauksen taso riippuu siitä, tuleeko rataosuudelle kaivostoiminnan seurauksena tarvetta raskaisiin kuljetuksiin.

Lappiin tulevissa junissa on turvattava riittävä matkustaja- ja autonkuljetuskapasiteetti etenkin matkailusesongin aikana. Sallan ja Alakurtin välisen ratayhteyden toteutettavuutta ja kannattavuutta koskeva selvitys on työryhmän mielestä päivitettävä kansainvälisenä yhteistyönä.

Työryhmä esittää, että matkailua tukevien lentoasemien reittiliikenteessä valtion olisi ostettava kannattamatonta liikennettä parhaan matkailusesongin eli talvikauden ulkopuolella. Näin tuettaisiin matkailuelinkeinon ympärivuotista kehittämistä. Etenkin kesäkaudella on syytä huolehtia siitä, että matkailukohteisiin on helppo päästä lentäen.

Lapin joukkoliikennettä selvittänyt työryhmä kuuli asiantuntijoita laajasti. Työryhmässä olivat mukana Lapin alueen edustajien lisäksi muun muassa VR, Ratahallintokeskus ja Rautatieläisten liitto.


Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261