Takaisin

Työryhmä: Liikenteen meluntorjuntaan 90 miljoonaa euroa

Työryhmä: Liikenteen meluntorjuntaan 90 miljoonaa euroa

Tiedote 31.05.2007 14.57 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää 90 miljoonan euron käyttämistä maantie- ja rautatieliikenteen meluntorjuntaan. Näin saataisiin helpotusta noin 50 000 melualueella asuvalle.

Meluntorjunnan teemapaketissa ehdotetut työt kattavat vuodet 2008-2012. Tämän jälkeen valtion rahoitusta tarvittaisiin noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Myös kuntien kaavaillaan osallistuvan töiden rahoitukseen 4-7 miljoonalla eurolla vuosittain.

Teemapakettiin sisältyy yhteensä 77 maantie- ja 9 rautatieliikenteen meluntorjuntahanketta. Niiden tavoite on, että vuonna 2020 yli 55 desibelin melualueilla asuisi lähes 20 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin vuosituhannen vaihteessa.

Melua voidaan torjua esimerkiksi meluesteitä rakentamalla ja käyttämällä hiljaisia päällysteitä taajama-alueilla ja kaupunkien sisääntuloteillä.

Maantie- tai rautatieliikenteen melualueilla asuu 400 000 ihmistä. Kaikkiaan liikenteen melualueilla asuu lähes miljoona suomalaista, jos myös taajamien katumelulle ja lentomelulle altistuvat lasketaan mukaan.

Työryhmä ehdottaa meluntorjunnan teemapakettia osaksi valmisteilla olevaa liikennepoliittista selontekoa.


Lisätietoja: Liikenneneuvos Risto Saari p. (09) 160 28878, tutkija Outi Väkevä, p. (09) 160 28661


Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teemapaketti 2008-2012. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 28/2007. Julkaisu on saatavilla ministeriön internetsivuilta osoitteesta www.mintc.fi/julkaisujasarja pdf-muodossa. Tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta, puh. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi