null Työryhmä: Liikenteen öljyriippuvuus katkaistava

Työryhmä: Liikenteen öljyriippuvuus katkaistava

Uutinen 08.05.2013 11.13 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää radikaaleja muutoksia suomalaisen liikenteen käyttövoimavalikoimaan. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja nykyistä parempi polttoaineomavaraisuus.

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä -työryhmän tavoitetilassa Suomessa luovuttaisiin henkilöautoliikenteessä kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Tämä on mahdollista, sillä korvaavia kustannustehokkaita vaihtoehtoja on useita.

Raskaan liikenteen osalta kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden, nestemäisten tai kaasumaisten, osuuden tulisi vuonna 2050 olla vähintään 70 prosenttia. Kaupunkien bussi- ja jakeluliikenteen tulisi toimia 70 prosenttisesti päästöttömästi tuotetulla sähköllä.

Ilmailussa biokerosiini voisi korvata 40 prosenttia lentoliikenteen polttoainetarpeesta. Myös merenkulussa 40 - 50 prosentin päästöleikkaus tulisi toteuttaa vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja energiatehokkuutta lisäämällä. Lentokenttien ja satamien terminaaliliikenteen tulisi olla lähes päästötöntä jo vuonna 2030.

- Kuten raportissakin esitetään, jatkossa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja sellaisten polttoaineiden käytön edistämiseen, joilla voidaan oikeasti hillitä ilmastonmuutosta. Ehdotuksilla näyttäisi olevan myös suoria taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä, kuten mahdollisuus parantaa Suomen vaihtotasetta. Siirtyminen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin avaisi myös alueelliselle yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia vihreän talouden ja hajautetun polttoainetuotannon kautta, sanoo liikenneministeri Merja Kyllönen.