Työryhmä: Liikenteen tilannekuva paremmaksi

Uutinen 01.12.2010 13.26 fi

Liikenteen eri vastuutahojen on kehitettävä ja ylläpidettävä ajantasaista liikenteen tilannekuvaa. Tilannekuvan välittämistä kaikkien liikennemuotojen asiakkaille tulee tehostaa. Eri toimijoiden rooleja ja vastuukysymyksiä tulee selkeyttää.

Näihin tuloksiin päätyi liikennejärjestelmän talvikestävyyttä pohtinut työryhmä, joka luovutti mietintönsä 1.12.2010 liikenneministeri Anu Vehviläiselle.

Rautatieliikenteessä panostetaan ennakoivaan kunnossapitoon sekä radanpidon että kaluston osalta. Kalustossa on oltava riittävä huoltovara. VR laatii häiriötilanteiden varalle erillisen liikennöintisuunnitelman, joka otetaan käyttöön aiempaa herkemmin.

Liikennevirasto puolestaan kehittää rautatieliikenteen matkustajainformaatiota asemilla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että jatkossa matkustaja tietää liikennetilanteen ja voi saada tietoa korvaavista kulkumuodoista. Helsingin työssäkäyntialueella HSL:n ja VR:n tulee parantaa yhteistä häiriötilanteiden tiedotusta.

Myös liikenneministeri Anu Vehviläinen perää matkustajien parempaa tiedonsaantia.
- Häiriötilanteissa on välttämätöntä, että matkustajat saavat ajantasaista tietoa palveluista ja vaihtoehdoista. Tämä edellyttää viranomaisten ja liikennöitsijöiden entistä tiiviimpää yhteistyötä. Myös uusi tekniikka tarjoaa mahdollisuudet tiedotuksen tehostamiseen, sanoi ministeri Vehviläinen vastaanottaessaan työryhmän mietinnön.