null Työryhmä: Markkinat määräävät mobiilitelevision tahdin

Työryhmä: Markkinat määräävät mobiilitelevision tahdin

Tiedote 18.09.2009 10.00 fi

Edulliset päätelaitteet ja toiminnan käynnistyminen suurten maiden markkinoilla on edellytys mobiilitelevision kehittymiselle myös Suomessa.

Viestintä- ja sisältöpalveluiden tuottajat ovat teknologiaa soveltavia, eikä näitä palveluja voi syntyä ennen päätelaitekannan merkittävää kehitystä.

Mobiili-tv -palveluiden yleistyminen laajasti useiden päätelaitevalmistajien ja hintaluokkien puhelimissa taas edellyttää, että toiminta käynnistyy ensin suurilla markkinoilla. Kotimarkkina ei ole yksistään riittävän houkutteleva globaalin päätelaitevalmistuksen käynnistämiseen.

Mobiilitelevision tulevaisuutta pohtinut työryhmä jätti loppuraporttinsa 18.9.2009 viestintäministeri Suvi Lindénille.

-Mobiilit palvelut ja sovelluskehitys ovat Suomessa hyvässä kehitysvaiheessa, ja tästä näkökulmasta katsottuna televisio on myös tulossa mobiileihin eli liikuteltaviin laitteisiin. Tämä voidaan toteuttaa eri teknologioilla, sanoo työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt liikenne-ja viestintäministeriöstä.

-Mobiilitelevisiotoiminnalle on luotu Suomessa viestintäpolitiikan keinoin kilpailun edellytykset, mutta markkina ei ole ollut vielä kypsä kaupallisesti menestyvien palvelujen laajemmalle käyttöönotolle, sanoo viestintäministeri Lindén.

Mobiilitelevisio on lähtenyt hitaasti liikkeelle niin Suomessa kuin valtaosassa Euroopan maitakin. Samanaikaisesti television katselu Suomessa on kuitenkin lisääntynyt.

Työryhmän käsityksen mukaan mobiilitelevisiotoiminta tulee kehittymään myönteisesti kuluttajakysynnän, markkinoiden ja teknisten edellytysten määräämässä aikataulussa

Matkapuhelintoimijat mukaan

Toimivan liiketoimintamallin löytymistä tukisi todennäköisesti useiden tuotteiden ja palveluiden paketointi yhdeksi kokonaisuudeksi. Erilaiset liittymä+päätelaite -tuotteet voisivat olla kuluttajille hyvin vaivaton tapa mobiilitelevisio-palveluiden käyttöön ottamiseksi.

Matkapuhelinoperaattorin lisääminen mobiilitelevision arvoketjuun voisi edistää päätelaitteiden myyntiä osana laajempaa palvelupakettia. Operaattorikeskeinen malli voisi myös auttaa toimivan palvelukokonaisuuden syntymistä sekä ratkaista esitysoikeuksista, laskutuksesta ja teknisistä toteutuksista johtuvia sopimuskysymyksiä.

Muiden liiketoimintamallien tapaan palveluoperaattorikeskeinen malli on asia, joka syntyy markkinaehtoisesti eikä sen syntymistä voida väkisin edistää.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt, puh (09) 160 28393 tai 040 509 4550