Takaisin

Työryhmä miettimään kauppalaivaston kilpailukyvyn turvaamista

Työryhmä miettimään kauppalaivaston kilpailukyvyn turvaamista

Tiedote 19.06.2006 14.02 fi

Suomalaisen kauppalaivaston pysyminen Suomen lipun alla pyritään turvaamaan pitämällä miehistökustannukset kilpailukykyisinä. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 16. kesäkuuta työryhmän valmistelemaan miehistökustannusten kilpailukyvyn parantamista.

Työryhmän tulee tehdä esitys kauppa-alusluettelolain kokonaisuudistuksesta. Tarkoituksena on turvata työpaikkoja parantamalla suomalaisen merenkulkualan kansainvälistä kilpailukykyä. Lisäksi työryhmän esityksen on määrä muuttaa vaikeaselkoiseksi koettua kauppa-alusluettelolakia selkeämmäksi ja yhtenäisemmäksi.

Matkustaja-alusten miehistökustannusten tukijärjestelmä on tarkoitus muuttaa määräaikaisesta pysyväksi. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2005.

Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2007 kesäkuun loppuun. Puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Harri Cavén liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ryhmässä on edustaja myös valtiovarainministeriöstä, kauppa- ja teollisuusministeriöstä sekä Merenkulkulaitoksesta.

Työryhmän ehdotukset käsitellään ohjausryhmässä, johon kutsutaan merenkulkualan keskeiset järjestöt ja toimijat. Ohjausryhmän puheenjohtaja on liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen.Lisätietoja:

osastopäällikkö, työryhmän pj Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848

rakennusneuvos, ohjausryhmän sihteeri Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260