Takaisin

Työryhmä miettimään lauttaliikenteen kilpailuttamista

Työryhmä miettimään lauttaliikenteen kilpailuttamista

Tiedote 27.03.2006 12.59 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän selvittämään lauttaliikenteen kilpailutuksen ongelmia. Työryhmän tehtävänä on myös puntaroida, onko tarkoituksenmukaista avata koko Merenkulkulaitoksen (MKL) ja Tiehallinnon lauttaliikenne kilpailulle.

Tiehallinto vastaa lauttayhteyksistä, jotka ovat osa yleistä tieverkkoa, mutta pitkät yhteysvälit ovat Merenkulkulaitoksen vastuulla. Toiminta molemmissa virastoissa on kuitenkin varsin samanlaista, joten tilaajatoimintojen yhdistäminen saattaisi tuoda synergiaetuja ja edistää kilpailun syntymistä. Lisäksi työryhmän tulee ehdottaa keinoja, joilla turvataan aluskannan riittävä uusiutuminen.

Tiehallinto on yrittänyt luoda tilaamaansa lauttaliikenteeseen kilpailua, mutta tarjouksia on tullut hyvin niukasti. MKL avaa lain mukaan yhteysalusliikenteensä avoimeen kilpailuun vuoden 2007 alussa.

Työryhmässä on edustajat ministeriöstä, MKL:sta ja Tiehallinnosta. Sen ehdotukset käsitellään seurantaryhmässä, jossa edustettuina ovat myös Turunmaan kuntayhtymä, Saaristoasiain neuvottelukunta ja Varsinais-Suomen liitto. Työryhmän on lisäksi kuultava Varustamoliikelaitosta, Tieliikelaitosta, näiden henkilöstöä ja kilpailuvirastoa.

Mietintönsä työryhmä jättää marraskuun loppuun mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriö päättää mietinnön perusteella jatkotoimista.Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520