Takaisin

Työryhmä miettimään vähäliikenteisten ratojen asemaa puunkuljetuksissa

Työryhmä miettimään vähäliikenteisten ratojen asemaa puunkuljetuksissa

Tiedote 13.06.2007 16.04 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on asettanut työryhmän selvittämään vähäliikenteisten ratojen merkitystä puunkuljetuksille.

Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, mitä kullekin rataosalle tehdään. Vaihtoehtoina ovat rataosuuden parantaminen, sen pitäminen toistaiseksi liikennöitävässä kunnossa tai lopettaminen.

Vähäliikenteisillä radoilla on merkittävä asema, kun ryhdytään toteuttamaan hallitusohjelman kirjausta kotimaisen puunhankinnan lisäämisestä. Myös Venäjän päätös korottaa puun vientitulleja lisännee kuljetuksia vähäliikenteisillä radoilla.

Työryhmän tulee saada työnsä päätökseen elokuun loppuun mennessä. Edustettuina ovat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Ratahallintokeskus ja metsäteollisuus. Työryhmä kuulee muitakin vähäliikenteisiä ratoja käyttäviä tahoja.

Työryhmä käyttää työnsä pohjana muun muassa selvitystä, jonka Ratahallintokeskus teki vuonna 2005 vähäliikenteisten ratojen liikennemääristä ja perusparantamisen kustannuksista. Vähäliikenteiseksi luokiteltiin selvityksessä 18 rataosuutta eri puolilla Suomea, noin kuudesosa koko rataverkosta.

Lisätietoja:
työryhmän pj, rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520