Työryhmä pohtimaan linja-autoliikenteen toimintamalleja

Uutinen 13.09.2011 09.14 fi

Uusi joukkoliikennelaki ja EU:n palvelusopimusasetus (PSA) tulivat voimaan 3. joulukuuta 2009. Samalla alkoi linja-autoliikenteessä 10 vuoden siirtymäaika. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että siirtymäkauden jälkeisen ajan toimintamalleja on edelleen selvennettävä.

Liikenne- ja viestintäministeriö tulee asettamaan työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä reittiliikennelupien myöntämiseen liittyviä kysymyksiä, siirtymäkauden jälkeisiä joukkoliikenteen järjestämismalleja sekä julkisesti tuettujen lippujen kelpoisuutta eri järjestämismalleissa. Erityisesti ryhmä tulee käsittelemään markkinaehtoisen reittiliikenteen toimintaedellytyksiä.