null Työryhmä: Ruuhkamaksuilla sujuvuutta Helsingin seudun liikenteeseen

Työryhmä: Ruuhkamaksuilla sujuvuutta Helsingin seudun liikenteeseen

Uutinen 01.02.2011 13.58 fi sv

Ruuhkamaksujen käyttöönotto parantaisi Helsingin seudun liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. Joukkoliikenteen kilpailukyky ja matkustajamäärät nousisivat. Myös liikenteen ympäristöhaitat vähenisivät ruuhkamaksujen myötä.

Näihin tuloksiin päätyi työryhmä, joka liikenneministeri Anu Vehviläisen pyynnöstä selvitti ruuhkamaksun käyttöönoton vaikutuksia Helsingin seudun liikenteeseen. Työryhmä luovutti selvityksensä ministeri Vehviläiselle 1. helmikuuta.

- Ruuhkamaksun tavoitteita ovat liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen, yksityisautoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen lisääminen, ilmasto- ja ympäristöperusteet sekä tulojen kerääminen käyttäjiltä. Tavoitteet ovat loogisia ja kannatettavia, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mielestä tehdyt selvitykset jättävät kuitenkin periaatteellisia kysymyksiä avoimiksi.

- Ruuhkamaksua ei tule tarkastella erilliskysymyksenä, vaan laajemmin osana liikenteen taloudellisia ohjauskeinoja ja koko auto- ja ajoneuvoverojärjestelmää, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mielestä vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen tulee arvioida, onko ruuhkamaksuasiassa syytä edetä vai ottaa tuumaustauko.