Takaisin

Työryhmä: Selontekomalli lisäämään liikenneväyläpäätösten pitkäjänteisyyttä

Työryhmä: Selontekomalli lisäämään liikenneväyläpäätösten pitkäjänteisyyttä

Tiedote 19.04.2006 11.51 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää, että liikenneväyliä koskevat päätökset tehtäisiin 10-15 vuoden aikajänteellä ja että eduskunnan roolia päätöksenteossa vahvistettaisiin. Tämä toteutettaisiin ns. selontekomenettelyllä.

Työryhmän raportti luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huoviselle keskiviikkona 19. huhtikuuta.

Pitkän aikavälin linjaukset määriteltäisiin valtioneuvoston liikennepoliittisissa selonteoissa, jotka käsiteltäisiin eduskunnassa. Nykyistä hallituskausiin pitäytyvää päätöksentekoa työryhmä pitää liian lyhyenä.

Myös ministeri Huovinen katsoo aikajänteen pidentämisen olevan liikenneinvestoinneissa avainasemassa, kun pyritään vastaamaan liikennepolitiikkaan kohdistuviin odotuksiin.

- Poliittisten päättäjien sitoutuminen nykyistä pitkäjänteisempään päätöksentekoon on tulevaisuudessa välttämätöntä. Uskon, että työryhmän esitykset vastaavat hyvin tähän tarpeeseen ja toimivat hyvänä pohjana myös ensi kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin, Huovinen toteaa.

Selontekomallin toteuttamiseksi on välttämätöntä, että eduskunta, valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyvät uuden toimintatavan. Uudistuksesta tulisi voida sopia laadittaessa seuraavan hallituksen ohjelmaa.

Työryhmä korostaa, että esitetty selontekomalli lisäisi liikennepolitiikan avoimuutta. Päätökset tehtäisiin eduskunnan roolin vahvistumisen myötä poliittisesti nykyistä laajemmalla pohjalla. Eduskunta päättäisi myös liikenneinvestointien rahoitustasosta. Mallia voidaan soveltaa kaikkiin liikennemuotoihin.

Selonteossa liikennepolitiikka kytkettäisiin mm. elinkeino-, alue- ja ympäristöpolitiikkaan. Tämä merkitsisi sitä, että hallitus ja eduskunta joutuisivat suhteuttamaan liikennepoliittiset tavoitteet yhteiskunnan muihin tarpeisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.

Työryhmä esittää myös useita budjettiteknisiä uudistuksia, joilla vähennettäisiin liikennehankkeiden toteutukseen liittyvää hallinnollista kitkaa. Tiehallinto ja muut väylävirastot voisivat myös nykyistä itsenäisemmin vastata siitä, että hankkeiden suunnittelu ja toteutus etenevät mahdollisimman tehokkaasti.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Laajassa ryhmässä olivat liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön lisäksi edustettuina Suomen Pankki, Kuntaliitto, Valtiokonttori, SAK, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Tiehallinto.Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Vuoria, puh. 010 514 7000
yli-insinööri Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28383 tai 040 756 9601