Takaisin

Työryhmä selvittää englannin käyttöä luotsauksessa

Työryhmä selvittää englannin käyttöä luotsauksessa

Tiedote 30.01.2006 14.58 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään englannin käyttöä linjaluotsauksen kielenä. Nykyään käytössä ovat suomi ja ruotsi.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, mitä etuja ja haittoja englannin kielen käyttöönotolla olisi ja mitä muutoksia se edellyttäisi luotsauslainsäädäntöön. Selvitystyö on osa hallituksen ohjelmaa Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi. Työryhmä myös arvioi vuoden 2004 alusta voimassa olleen luotsauslain toimivuutta ja laatii tarvittaessa ehdotuksen lakimuutokseksi.

Englannin kielen käyttöönottoa puoltaisi muun muassa merenkulun kansainvälistymiskehitys. Kielteinen puoli on, että ratkaisu voisi heikentää turvallisuutta, joskin kielteinen vaikutus luultavasti olisi vähäinen.

Englannin ottamista luotsauskieleksi ja muutoksen vaikutusta merenkulun käytäntöihin on aiemmin arvioitu Merenkulkulaitoksen selvityksessä vuonna 2002. Työryhmä käyttää selvitystä oman työnsä pohjana ja pyrkii laajentamaan sen näkökulmaa.

Työryhmän toimikausi kestää syyskuun loppuun. Merenkulkualan keskeisillä henkilöstö- ja edunvalvontajärjestöillä on ryhmässä edustajat.Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, puh. (09) 160 28009 tai 0400 659 324