null Työryhmä selvittää postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avaamista

Työryhmä selvittää postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avaamista

Uutinen 20.08.2012 14.30 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä pyytää lausuntoja postinumeroiden ja osoiterekisterin avoimuuden parantamisesta. Työryhmän tehtävänä on arvioida, olisiko postinumerojärjestelmän ylläpito tarkoituksenmukaista siirtää postiyritykseltä Viestintävirastolle. Ryhmä arvioi myös siirron taloudellisia vaikutuksia sekä tarvittavia lainsäädäntötoimia.

Työryhmän toimeksianto pohjautuu hallitusohjelman linjaukseen, jonka mukaan julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Postinumerojärjestelmä ja osoiterekisteri ovat yhteiskunnan keskeisiä tietovarantojärjestelmiä, joiden avoimempaa hyödynnettävyyttä pyritään nyt kartoittamaan. Tavoitteena on, että järjestelmät palvelisivat paremmin uusia toimijoita.

Työryhmä pyytää kirjallisia lausuntoja postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avoimuutta koskevista seikoista kaikilta kiinnostuneilta 14.9.2012 mennessä. Lausunnoissa voi tuoda esille näkemyksiä esimerkiksi postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin merkityksestä ja tarpeista eri käyttäjille ja toimijoille, järjestelmien muuttamista koskevista ongelmista ja haasteista sekä kehittämisehdotuksia järjestelmien avoimuuden parantamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.5.2012 työryhmän selvittämään postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avoimuuden parantamista. Väliraportti postinumerojärjestelmän mahdollisesta siirrosta Viestintävirastoon on annettava 30.11.2012 mennessä. Loppuraportin määräaika on 15.2.2013.

Työryhmän jäsenet ovat liikenne- ja viestintäministeriöstä, Viestintävirastosta, Kilpailuvirastosta, Väestörekisterikeskuksesta ja Itella Oyj:stä.

Lausunnot voi toimittaa neuvotteleva virkamies Elina Thorströmille, etunimi.sukunimi@lvm.fi, p. 0295 342 393