null Työryhmä selvittämään liikennejärjestelmän talvikestävyyttä

Työryhmä selvittämään liikennejärjestelmän talvikestävyyttä

Uutinen 15.06.2010 08.34 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on kartoittaa Suomen talviliikenteen kestävyyden tila nyt ja tulevaisuudessa.

Liikennejärjestelmän talvikestävyys on selvitettävä liikenteen sujuvuuden ja luotettavuuden varmistettavaksi. Erityisen tärkeää on taata joukkoliikenteen toimivuus myös vaikeissa talviolosuhteissa.

Työn tavoitteena on selvittää, minkälainen on Suomen liikennejärjestelmän talvikestävyys ja minkälaisia haasteita talvi aiheuttaa eri liikennemuodoille. Työryhmän tehtävänä on myös kartoittaa, mikä on tämän hetkinen liikenneinfrastruktuurin tila ja välityskyky sekä kuinka kalusto riittää.

Tavoitteena on selvittää toimenpiteitä, joilla parannetaan talviliikenteen toimivuutta, luotettavuutta ja sujuvuutta.

Talvi 2009-2010 oli erittäin haasteellinen kaikille liikennemuodoille, mutta erityisesti se koitteli juna- ja meriliikenteen toimivuutta. Rautatieliikenteen toimintavaikeudet ovat kohdistuneet sekä pääkaupunkiseudun lähijuna- että valtakunnalliseen kaukoliikenteeseen.

Työryhmä puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän toimintaa ohjaamaan asetetaan laajempi ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön liikennepolitiikan osaston osastopäällikkö Minna Kivimäki.