null Työryhmä selvittämään liikenteen tulevaisuuden käyttövoimia

Työryhmä selvittämään liikenteen tulevaisuuden käyttövoimia

Uutinen 06.02.2012 12.40 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida käyttövoimavaihtoehtojen tulevaisuutta suomalaisessa liikenteessä vuosiin 2020 ja 2050.

- Arvioinnin lähtökohtana tulisi olla nykyiset liikennevälineet ja niiden ennustettu uusiutumisvauhti. Tärkeää on saada vastaus muun muassa siihen millaisia polttoaineita Suomessa on tulevaisuudessa tarjolla ja kuinka laajasti ja millä aikataululla ne tulevat saataville. Tulevaisuuden ennakointi on oleellinen osa ilmastotyötä ja tärkeää myös Suomen kilpailukyvyn säilyttämiseksi, summaa liikenneministeri Merja Kyllönen työryhmän asettamisen taustoja.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ryhmän jäseninä on edustajia eri ministeriöistä sekä liikenne- ja energia-alan järjestöistä ja yrityksistä. Mukana edustettuna ovat myös ympäristöjärjestöt.

Työryhmän toimikausi päättyy 31. joulukuuta 2012. Työryhmän työn tulokset huomioidaan soveltuvin osin myös työ- ja elinkeinoministeriön öljyriippuvuuden vähentämiseksi tähtäävässä ohjelmassa.