null Työryhmä selvittämään rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamista

Työryhmä selvittämään rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamista

Tiedote 23.01.2009 13.55 fi sv

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on asettanut työryhmän selvittämään rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamista kaukoliikenteessä ja kaupunkiseutujen lähiliikenteessä pääkaupunkialueen ulkopuolella.

Työryhmän tehtävänä on selvittää rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisen mahdollisuuksia ja soveltuvuutta Suomessa. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä ja toimikausi kestää vuoden 2009 loppuun.

- Rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamiseen on Suomessa perinteisesti suhtauduttu kielteisesti. Esimerkkinä on käytetty muun muassa Englannin epäonnistunutta henkilöliikenteen kilpailun avaamista. Myöskään minä en ole syöksemässä Suomea rautatieliikennettä vapaaseen kilpailuun. Pidän kuitenkin tärkeänä, että meillä voidaan tarkastella asiaa kiihkottomasti ja asiaperustein, sanoo Vehviläinen.

Useissa EU:n jäsenmaissa myös henkilöliikenne kilpailutetaan, sillä sen on katsottu parantavan palvelutasoa ja laskevan hintoja. Kansallista henkilöliikennettä ei ole kuitenkaan avattu kilpailulle EU-lainsäädännössä.

Jo aiemmin liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut hallitusohjelman mukaisesti työryhmän selvittämään henkilöliikenteen kilpailuttamista pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella. Työryhmien tuloksia on tarkoitus tarkastella kokonaisuutena vuoden lopulla.

Kotimaan tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 alussa, mutta uusia operaattoreita ei ole toistaiseksi tullut markkinoille. Alalle tuloa vaikeuttavat muun muassa kaluston kalleus ja muusta EU-alueesta poikkeava raideleveys.

Lisätietoja

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325, 0440 581 030
kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, p. 09 160 28013, 040 754 9871
neuvotteleva virkamies Sabina Lindström, p. 09 160 28576, 040 527 6103