null Työryhmä selvittämään sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuutta

Työryhmä selvittämään sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuutta

Tiedote 27.03.2017 10.40 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan lainsäädäntöä, joka koskee sähköisen viestinnän välittämiseen liittyvien tietojen säilytysvelvollisuutta.

Työryhmän perustamisen taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen huhtikuussa 2014 antama tuomio, jossa EU:n sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämistä koskeva direktiivi todettiin pätemättömäksi. EU:n tuomioistuimen ratkaisun jälkeen eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi, että suomalainen sähköisen viestinnän tietojen säilyttämistä koskeva sääntely täyttää perusoikeuksien toteutumisen edellytykset. Eduskunta kuitenkin edellytti, että sääntelyä arvioidaan laajapohjaisessa työryhmässä ja että perusoikeuksien toteutumisesta huolehditaan kaikin keinoin.

Arviointi on tarpeen myös siksi, että EU:n tuomioistuimelta on myöhemmin tullut ratkaisu, joka tarkentaa tietojen säilyttämistä koskevia edellytyksiä jäsenmaissa. Kyseessä on tuomioistuimen joulukuussa 2016 antama ratkaisu (Tele2 Sverige ja Watson ym.), jonka myötä vaatimukset kansalliselle sähköisen viestinnän tietojen säilyttämistä ja viranomaisten tiedonhankintaa koskevalle lainsäädännölle ovat tiukentuneet.

Nyt aloitettavan arvioinnin kohteena on lainsäädäntö, joka koskee sähköisen viestinnän tietojen säilyttämistä viranomaistarpeisiin vakavan rikollisuuden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Työryhmän on myös huomioitava viestintäpalvelujen kehitys sekä hallituksen säädösten sujuvoittamista koskevan kärkihankkeen tavoitteet.

- On tärkeää sovittaa yhteen viestinnän välittäjän vastuu yksityisyydensuojan toteutumisesta ja viranomaisten tarpeet saada yksittäistapauksessa tietoja vakavan rikoksen selvittämiseksi tai ehkäisemiseksi, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Samalla hän korostaa, että automatisoituvan liikenteen ja muiden digitaalisuutta hyödyntävien palvelumuotojen luotettavuuden kannalta on aivan keskeistä, että käyttäjät voivat entistä paremmin luottaa viestinnän luottamuksellisuuteen.

Työryhmän tehtävänä on arvioida muun muassa sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisen nykykäytäntöjä sekä reunaehtoja, jotka liittyvät viestinnän luottamuksellisuuteen, yksityisyyden suojaan ja muihin asiaa koskeviin perusoikeuksiin.

Työryhmän puheenjohtajana toimii yksikön johtaja, viestintäneuvos Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän jäseniksi on nimetty asiantuntijoita laaja-alaisesti eri ministeriöistä ja muista viranomaisista, etujärjestöistä ja teleyrityksistä.

Työryhmän toimikausi on 20.3.2017 – 16.6.2017.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Johanna Tuohino, p. 0295 34 2018