null Työryhmä selvittämään uusien virastojen alueellistettavia toimintoja

Työryhmä selvittämään uusien virastojen alueellistettavia toimintoja

Tiedote 12.03.2009 12.58 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti eilen työryhmän selvittämään mitkä ovat ne toiminnot tai tehtävät, jotka voidaan turvallisesti siirtää uusien virastojen perustamisen yhteydessä Rovaniemelle ja Lappeenrantaan. Työryhmän työn on määrä valmistua 15.5.2009 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on suunniteltu muodostettavaksi kaksi uutta virastoa: Väylävirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Ministeriö laati selvitykset virastojen sijoittamispaikkakunnista ja esitti sen perusteella, että virastojen päätoimipisteet sijoitetaan pääkaupunkiseudulle. Samalla virastoista alueellistetaan 200-400 henkilöä Rovaniemelle ja Lappeenrantaan vuoteen 2015 mennessä.

Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus alueellistettavista toiminnoista siten, että virastojen toiminnan jatkuvuus ja yhdistämisestä saatavat hyödyt turvataan. Työryhmän toiminta täydentää yhteistoimintamenettelyä, jonka puitteissa uusien virastojen organisoinnista päätetään.

Alueellistamista pohtivaan työryhmään kuuluvat virastojen johto sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat. Työryhmä kuulee myös henkilöstön edustajia.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Juhani Tervala.

Työryhmän jäseninä toimivat:
Kari Wihlman, ylijohtaja, Ajoneuvohallintokeskus
Kim Salonen, ylijohtaja, Ilmailuhallinto
Markku Mylly, pääjohtaja, Merenkulkulaitos
Tuomas Routa, meriturvallisuusjohtaja, Merenkulkulaitos
Kari Alppivuori, ylijohtaja, Rautatievirasto
Ossi Niemimuukko, ylijohtaja, Ratahallintokeskus
Jukka Hirvelä, pääjohtaja, Tiehallinto
Hannu Pennanen, hallitusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö
Päivi Viippola, hallintojohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Aki Härkönen, pääluottamusmies, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Harri Tenhunen, luottamusmies, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Päivi Niemi-Laine, tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan päällikkö, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Mikko Siljander, sopimustoimitsija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Eeva-Liisa Toivonoja, asiakkuussuunnittelija, Palkansaajajärjestö Pardia ry
Heikki Tuominen, asiamies, Palkansaajajärjestö Pardia ry

Työryhmä voi tarvittaessa käyttää apunaan ulkopuolista asiantuntijaa.

Työryhmän sihteereiksi määrätään neuvotteleva virkamies Sabina Lindström ja neuvotte-leva virkamies Riitta Viren liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle perustettavat uudet virastot ovat Väylävirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Väylävirastoon yhdistetään Tiehallinnon keskushallinto, Ratahallintokeskus ja osa Merenkulkulaitoksesta. Liikenteen turvallisuusvirasto muodostuu yhdistämällä Ilmailuhallinto, Rautatievirasto, Ajoneuvohallintokeskus ja Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto. Molempien virastojen on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2010.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742, ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260