Takaisin

Työryhmä seuraamaan matkojenyhdistelykeskusten toteutumista

Työryhmä seuraamaan matkojenyhdistelykeskusten toteutumista

Tiedote 17.06.2004 14.03 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän seuraamaan yhteiskunnan korvaamien matkojen yhdistelemistä.

Matkojenyhdistelykeskuksia on tarkoitus lisätä eri puolilla maata. Keskuksien määrää pyritään kasvattamaan noin kahteenkymmeneen. Keskukset yhdistelevät yhteiskunnan korvaamia matkoja, kuten koulukyytejä, vammaisten kuljetuspalveluja, vanhusten kotihoitoon liittyviä matkoja ja terveyskeskuskäyntejä. Kuljetukset ovat samalla avointa joukkoliikennettä eli matkan voi tilata kuka tahansa.

Matkojen yhdistelyllä olisi mahdollista saavuttaa vuodessa noin 22 miljoonan euron säästö yhteiskunnan korvaamien matkojen kustannuksista. Matkojenyhdistelykeskukset elvyttäisivät myös maaseudun joukkoliikennepalveluja, koska kuljetukset ovat kaikille avoimia.

Matkojenyhdistelykeskusten lisääminen ja järjestelmän pitäminen yhtenäisenä edellyttää valtakunnan tason ohjausta ja seurantaa. Perustettu seurantatyöryhmä toimii tässä liikenne- ja viestintäministeriön apuna. Seurantaryhmän tehtävänä on varmistaa, että yhdistelykeskuksien toiminta toteutuu käytännössä. Lisäksi sen tehtävänä on seurata matkojen yhdistelyn vaikutuksia liikennetarjontaan ja selvittää kustannusvaikutukset.

Seurantatyöryhmä koostuu yhteistyön osapuolista, joita ovat ministeriöiden lisäksi Kuntaliitto ja Kela sekä lääninhallitusten ja sairaanhoitopiirien edustajat. Ryhmän tehtävänä on valmistella myös osapuolten välille solmittavat valtakunnalliset ja alueelliset toimintasopimukset sekä matkojenyhdistelypalvelun hankinta-asiakirjat.

Työryhmä seuraa matkojenyhdistelytoiminnan kehittymistä vuoden 2007 loppuun saakka. Ryhmän puheenjohtajana toimii liikenneneuvos Petri Jalasto.


Lisätietoja:

liikenneneuvos Petri Jalasto, puh. (09) 160 28509, 040 552 9039
ylitarkastaja Merja Nikkinen, puh. (09) 160 28555, 040 779 8821