Takaisin

Työryhmä suunnittelemaan raskaan liikenteen tienkäyttömaksuja

Työryhmä suunnittelemaan raskaan liikenteen tienkäyttömaksuja

Tiedote 22.08.2007 13.10 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ryhtyy suunnittelemaan raskaan liikenteen tienkäyttömaksun kokeilua. Liikenneministeri Anu Vehviläinen asetti työryhmän 22. elokuuta.

Työryhmä tekee ehdotuksen maksujärjestelmästä ja tarvittavista lainmuutoksista. Suomalaisten kuljetusyritysten kokonaiskustannukset eivät kokeilun seurauksena saa nousta, joten työryhmän tulee ehdottaa toimenpiteitä yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tienkäyttömaksujen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat niin laajoja, että maksukokeilu on tarkoituksenmukaista tehdä rajatulla alueella tai joillakin tieosuuksilla. Lisäksi työryhmä selvittää mahdollisuutta periä erillismaksuja, esimerkiksi Vaalimaalle suunnitellun rekkaparkin käytöstä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Työn valmistumisen takaraja on 15. toukokuuta 2008.

Jäseninä työryhmässä ovat ylijohtaja Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä, budjettineuvos Esko Tainio valtiovarainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, yli-insinööri Leena Silfverberg ympäristöministeriöstä, pääjohtaja Jukka Hirvelä Tiehallinnosta, poliisineuvos Kari Rantala Liikkuvasta poliisista, johtaja Leena Karessuo Kuntaliitosta, johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitosta ja toimitusjohtaja Iiro Lehtonen Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:stä.

Työryhmän tukena on kahdeksan pysyvää asiantuntijaa. Lisäksi työryhmän tulee kuulla muun muassa elinkeinoelämän edustajia, alueellisia viranomaisia ja kuntia.

Älykkäiden tiemaksujärjestelmien kokeilun selvittäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi kesäkuussa 2007 esiselvityksen siitä, millaisia vaikutuksia tienkäyttömaksuilla Suomessa olisi.Lisätietoja:
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260