null Työryhmä: Televisiotoimijoiden taajuusmaksuihin korotus, teleyrityksille alennus

Työryhmä: Televisiotoimijoiden taajuusmaksuihin korotus, teleyrityksille alennus

Tiedote 01.03.2010 11.30 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää taajuusmaksujen yksinkertaistamista ja tasapuolistamista. Tämä tarkoittaisi matkaviestinoperaattoreille hinnanalennusta, kun taas televisiotoimijoiden maksut nousisivat.

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan esitetyn suuntainen taajuusmaksujärjestelmä kannustaisi taajuuksien tehokkaaseen käyttöön. Lindén aikoo perehtyä raporttiin ja kuulla taajuuksien käyttäjiä.

- Tarkoituksena on tehdä vielä ennen kesää ratkaisu siitä, miten asiassa edetään, Lindén toteaa.

Nykyinen taajuusmaksumalli kohtelee eriarvoisesti taajuuksien eri käyttäjäryhmiä. Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat maksavat kaupallisessa käytössä olevista, teknisiltä ominaisuuksiltaan erittäin arvokkaiden taajuuksien käyttöoikeuksista merkittävästi alhaisempia maksuja kuin matkaviestinoperaattorit.

Matkaviestintaajuuksien vuosittaiset käyttöoikeudet ovat maksaneet yhteensä 3,7-5,2 miljoonaa euroa vuosina 2008-2010. Samana aikana televisio- ja radiotoimintaan käytettävistä taajuuksista on peritty vuosittain yhteensä noin 162 000 euroa.

Erityisesti televisiotoiminnassa käytettävien taajuuksien taajuusmaksut ovat nykyisin erittäin alhaisia, yhteensä vain noin 54 000 euroa vuodessa. Matkaviestinten ja television käyttämät taajuusmäärät ja niiden kaupallinen arvo ovat kuitenkin samaa suuruusluokkaa.

Matkaviestinverkkojen taajuusmaksuihin sovellettavaksi ehdotettavan peruskaavan soveltaminen myös televisioverkkojen taajuusmaksuihin korottaisi televisiotoimijoiden maksuosuutta arviolta 2,1 miljoonaan euroon. Matkaviestinverkkojen maksuosuus alenisi nykyisestä vuoden 2010 noin 5,2 miljoonasta eurosta arviolta noin 3,3 miljoonaan euroon.

Työryhmän ehdotuksen mukainen malli ei muilta osin johtaisi merkittäviin muutoksiin taajuuksien käyttäjien taajuusmaksuissa.

Uuteen malliin siirryttäisiin vaiheittain. Työryhmä ehdottaa, että televisiotoiminnasta perittävien taajuusmaksujen muutokset tulisivat täysimääräisesti voimaan vasta vuoden 2014 alusta. Matkaviestinverkkojen taajuusmaksuja alennettaisiin saman siirtymäkauden aikana.

Muiden taajuuksien käyttäjäryhmien maksujen muutokset olisivat vähäisempiä, joten työryhmän ehdotuksen mukaan ne tulisivat voimaan vuoden 2011 alusta

Taajuusmaksutyöryhmä antoi ehdotuksensa 1. maaliskuuta. Työryhmän puheenjohtajana toimi viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Loppuraportti lähetetään vielä lausuntokierrokselle. Taajuusmaksuista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Lisätietoja

viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585 tai 050 344 3400
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, puh. (09) 160 28608 tai 040 772 7643

Julkaisu

Oikeudenmukainen ja kannustava taajuusmaksumalli. Työryhmän ehdotus. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 6/2010. Sähköinen versio osoitteessa www.lvm.fi/web/fi/julkaisut/sarja