Takaisin

Työryhmä: Tunnistamistietojen käsittely mahdolliseksi

Työryhmä: Tunnistamistietojen käsittely mahdolliseksi

Tiedote 05.06.2007 13.05 fi

Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin esitetään muutosta. Työnantajille annettaisiin mahdollisuus tietyissä tapauksissa käsitellä yrityksen koneelta lähetettyjen sähköpostien tunnistamistietoja.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain valmistelutyöryhmä luovutti yksimielisen ehdotuksensa 5. kesäkuuta viestintäministeri Suvi Lindénille.

Ehdotuksen mukaan käsitellä saisi vain viestien tunnistamistietoja. Viestien sisältöihin ei saisi kajota. Tunnistamistiedoista käy ilmi mm. ketkä lähettävät toisilleen sähköpostiviestejä. Tunnistamistietoja voitaisiin käsitellä vain erityisen rajatuissa tilanteissa, jos epäillään viestintäverkkojen ja -palvelujen luvatonta käyttöä tai liiketoiminnan kannalta keskeisten yrityssalaisuuksien paljastamista ulkopuolisille.

Yrityksen tulisi ensisijaisesti pyrkiä suojaamaan viestintäverkkonsa ja -palvelunsa sekä yrityssalaisuudet muilla keinoilla. Tunnistamistietojen käsittely olisi vasta viimesijainen keino.

Tunnistamistietojen käsittelyn perusteita tulisi ehdotuksen mukaan käsitellä avoimesti työpaikoilla ja niistä pitäisi tiedottaa työntekijöille yhteistoimintamenettelyssä. Käyttäjälle, jonka tietoja on käsitelty, tulisi aina ilmoittaa käsittelystä ja sen perusteista. Toimintaa valvoisi tietosuojavaltuutettu.

Viestintäministeri Suvi L i n d é n on tyytyväinen, että työryhmä on saanut työnsä valmiiksi.
- Työryhmän ehdotus on kaikkien osapuolten kannalta tasapainoinen. On hyvä, että ongelmat on tunnistettu ja niihin on esitetty rakentavia ratkaisuja. Uskon, että tältä pohjalta saadaan luotua yritysten sähköiseen viestintään selkeät pelisäännöt. Lakimuutos edistää hallitusohjelman tavoitetta, jonka mukaan yritysten toimintaedellytykset tulee varmistaa yrityssalaisuuksien suojaa kehittämällä.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosta on valmisteltu vuodesta 2004 lähtien. Syksystä 2006 lähtien valmistelua tehtiin liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä, jossa olivat mukana keskeiset ministeriöt ja työmarkkinakeskusjärjestöt.


Lisätietoja:
viestintäministerin erityisavustaja Aleksi Randell, puh. 0400 500 822
ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. 0400 788 530