Työryhmä: Uusia rahoittajia toivotaan Merenkurkun matkustajaliikenteen turvaamiseksi

Uutinen 10.05.2012 10.09 fi sv

Merenkurkun liikenteen turvaamista selvittänyt työryhmä ehdottaa, että Vaasan ja Uumajan välisen matkustajaliikenteen tukea jatkettaisiin ensi vaiheessa kaksi vuotta. Työryhmän ehdotuksen mukaan tukea pitäisi kasvattaa uusien rahoittajien avulla. Lisäksi tuen saamisen ehtona pitäisi olla kohtuulliset lippujen hinnat ja tuen pitäisi kannustaa matkustajamäärien kasvattamiseen. Valtiontuki säilyisi ennallaan.

Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista selvittänyt työryhmä luovutti väliraporttinsa liikenneministeri Merja Kyllöselle torstaina 10. toukokuuta. Väliraportti sisältää toimenpide-ehdotukset, jotka ovat välttämättömiä toteuttaa tänä vuonna, jotta laivaliikenne jatkuisi myös tulevina vuosina.

Työryhmän ehdotuksen mukaan laivaliikenteen kilpailutuksen säännöt olisi uudistettava niin, että matkustajaliikenteen kehittäminen olisi kannattavaa. Myös markkinointia olisi tehostettava. Päävastuu markkinoinnista on varustamolla, mutta myös alueiden olisi osallistuttava siihen. Lisäksi Vaasan ja Uumajan kuntien pitäisi järjestää toimivat liityntäliikenneyhteydet satamiin.