Työryhmä: vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelu toteutettava pääosin markkinaehtoisesti

Tiedote 22.11.2016 09.45 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa suunnitelmaksi EU:n jakeluinfradirektiivin toimeenpanemisesta Suomessa. Ehdotuksessa käsitellään vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkoston markkinoiden kehittämistä ja niihin liittyvän infrastruktuurin käyttöönottoa. Lisäksi työryhmä ehdottaa liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia ja niiden jakeluinfraa koskevia tavoitteita vuosille 2020 ja 2030 sekä toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutettaisiin.

- Kiitän työryhmää huolella tehdystä työstä ja kattavasta ehdotuksesta. Työ on tärkeä, sillä vaihtoehtoisilla polttoaineilla on keskeinen rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee nyt loppuvuoden aikana Suomen kansallisen suunnitelman jakeluinfradirektiivin toimeenpanemisesta, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Työryhmä esittää, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto sekä sähköautojen vaatimat julkiset latauspisteet Suomessa rakennettaisiin pääosin markkinaehtoisesti. Rakentamisessa voitaisiin kuitenkin hyödyntää erilaisia EU- ja kansallisia tukia. Rakentajina toimisivat pääosin erilaiset energiayhtiöt ja muut kaupalliset toimijat, kuten kauppakeskukset tai pysäköintioperaattorit.

Suomen kansalliseksi tavoitteeksi ehdotetaan, että tieliikenne olisi vuonna 2050 lähes nollapäästöistä. Sekä henkilö- ja pakettiautojen että raskaan liikenteen käyttövoimana olisivat tuolloin sähkö, vety ja kaasu sekä erilaiset biopolttoaineet myös korkeina, jopa 100 % pitoisuuksina. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, kaikkien Suomessa myytävien autojen tulisi jo vuonna 2030 olla näiden käyttövoimien kanssa yhteensopivia, sillä suomalainen autokanta uusiutuu hitaasti, keskimäärin vain noin kerran 20 vuodessa.

Työryhmä katsoo että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös runsaasti uusia ohjauskeinoja, vaikka jakeluverkoston rakentamisen lähtökohtana on markkinaehtoisuus. Näitä voisivat olla muun muassa jakeluvelvoitelain uudistaminen, olemassa olevien taloudellisten ohjauskeinojen käyttö ja kehittäminen, julkisten hankintojen hyödyntäminen, informaatio-ohjauksen kehittäminen sekä erilaiset kehittämishankkeet ja kokeilut.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 15.10.2015 työryhmän valmistelemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2014/94 eli niin sanotun jakeluinfradirektiivin kansallista toimeenpanoa. Direktiivi tuli voimaan lokakuussa 2014.

Työryhmässä oli laaja edustus liikenne-, energia- ja elinkeinoelämän aloilta. Työryhmän loppuraportti sisältää kolme eriävää ja viisi täydentävää lausumaa. Eriävät mielipiteet jättivät valtiovarainministeriö, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja St1 Oy. Täydentävät lausumat antoivat työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoelämän keskusliitto sekä Satamaliitto. Lisäksi ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö sekä Teknologiateollisuus ry ja Energiateollisuus antoivat yhteiset täydentävät lausunnot.

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja, kehittämisyksikön johtaja Risto Murto, p. 0295 34 2639, etunimi.sukunimi@lvm.fi, Twitter @risto_murto