null Työryhmältä ehdotuksia vapaa-ajan asuntojen laajakaistan kehittämiseksi

Työryhmältä ehdotuksia vapaa-ajan asuntojen laajakaistan kehittämiseksi

Tiedote 02.04.2013 11.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on pohtinut keinoja vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien edistämiseksi. Kehittämismahdollisuuksia löydettiin niin tekniikoista, rakentamisesta kuin hallinnostakin.

Suomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joissa kansalaiset viettävät merkittävän osan ajastaan. Verkossa asioidaan ja työasioita hoidetaan nykyisin yhtä lailla vakituisista kuin vapaa-ajan asunnoistakin.

Tästä syystä valtioneuvosto edellytti toukokuussa 2012 antamassaan periaatepäätöksessä, että vapaa-ajan asuntojen laajakaistatarpeita, yhteyksien tarjontaa ja hinnoittelua sekä soveliaita tekniikoita selvitetään.

Suuri osa vapaa-ajan asunnoista on jo nykyisin 3G-verkkojen piirissä. Lähivuosina käyttöön otettavat 800- ja 700-taajuusalueet mahdollistavat myös nopeampien 4G-verkkojen ulottamisen haja-asutusalueille. Katvealueita kuitenkin jää, ja vapaa-ajan asunnot yleisesti sijaitsevat harvaan asutuilla alueilla.

Työryhmän mukaan verkkojen kuuluvuutta voidaan parantaa erilaisilla antenniratkaisuilla, joista operaattoreiden tulisi informoida asiakkaita entistä tehokkaammin. Varsinkin sisätilakuuluvuuden parantamista tulee selvittää.

Raportissa esitetään, että mastopaikkojen saatavuutta ja tukiasemien sijoitusoikeutta edistettäisiin lainsäädännön ja maankäytön suunnittelun keinoin. Viestintäyhteyksien suunnittelu olisi otettava osaksi matkailukeskusten perusinfrastruktuurin suunnittelua. Myös EU-rahoituksen mahdollisuus tähän tarkoitukseen tulisi selvittää.

Työryhmä katsoo, että haja-asutusalueiden Laajakaista kaikille -hankkeen väliarvioinnissa tulisi ottaa huomioon, voidaanko vapaa-ajan asunnot ottaa hankkeen piiriin. Lisäksi laajakaistarakentamiseen liittyviä hallinnollisia menettelyjä tulisi keventää ja helpottaa.

Lisätietoja

Viestinnän peruspalvelut -yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, 0295 34 2391