Takaisin

Työryhmät setvimään rautatieliikenteen ohjausta ja koulutusta

Työryhmät setvimään rautatieliikenteen ohjausta ja koulutusta

Tiedote 13.02.2006 13.34 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy selvittämään liikenteenohjauksen järjestämistä ja rautatiealan koulutuskysymyksiä.

Tarkoituksena on sopeuttaa rautatieliikennettä vuoden 2007 alussa tapahtuvaan muutokseen, jonka myötä VR saattaa saada rinnalleen muita yrityksiä kilpailemaan tavarakuljetuksista. Ministeriö on asettanut kaksi rautatieliikenteen työryhmää, joiden toimikausi kestää syyskuun loppuun.

Liikenteenohjauksen järjestämistä selvittävä työryhmä tutkii, miten liikenteenohjauksen tasapuolisuus ja läpinäkyvyys voidaan turvata uudessa tilanteessa. Toistaiseksi Ratahallintokeskus on ostanut liikenteenohjauspalvelut VR Osakeyhtiöltä. Jos rautateille tulee muita liikenteenharjoittajia, niiden ja VR:n yhdenvertaiseen kohteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rautatieliikenteen koulutusta miettivä työryhmä selvittää, onko uusiin järjestelyihin tarvetta. Toistaiseksi koulutusta Suomessa on tarjonnut ainoastaan VR-Koulutuskeskus. Tavaraliikenteen mahdollisen kilpailun takia nykykäytäntö on syytä arvioida uudelleen.Lisätietoja:

koulutustyöryhmän pj, hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470 tai 040 551 8332

liikenteenohjaustyöryhmän pj, neuvotteleva virkamies Tuomo Suvanto, puh. (09) 160 28551 tai 040 777 8127