Ulkomaalaiset voivat rajoitetusti toimia kauppalaivan päällikkönä

Tiedote 15.05.2008 14.25 fi sv

Suomen lipun alla purjehtivan kauppa-aluksen päällikön ei vastedes tarvitse olla Suomen kansalainen. Kansalaisvaatimuksen kumoava lainmuutos tulee voimaan 1. kesäkuuta.

Kuka tahansa ulkomaalainen ei kuitenkaan jatkossakaan saa tarttua suomalaisaluksen ruoriin. Päällikkönä saa toimia ainoastaan Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan kansalainen. Reunaehtoja asettaa myös vaatimus tuntea Suomen merenkulkulainsäädäntö. Käytännössä se merkitsee, että päällikön on osattava varsin hyvin suomea tai ruotsia.

Suomen merilaki vastaa muutoksen jälkeen EU:n lainsäädäntöä. Euroopan komission mukaan Suomen merilakiin sisältynyt päälliköitten kansalaisuusvaatimus esti työntekijöiden vapaan liikkumisen ja oli siksi EU:n perusperiaatteitten vastainen.

Lisätietoja:
Merenkulkuneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 5720166