null Ulkomaanliikenteen aluksiin painolastiveden käsittelylaitteet 2016 lähtien

Ulkomaanliikenteen aluksiin painolastiveden käsittelylaitteet 2016 lähtien

Uutinen 26.02.2015 10.45 fi

Laiva merellä (Kuva: Rodeo)

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn painolastivesiyleissopimus tulee tämän hetken arvioiden mukaan voimaan vuoden 2016 aikana. Sopimuksella ehkäistään alusten painolastivesien mukana leviävien vieraiden eläin- ja kasvilajien ja taudinaiheuttajien kulkeutumista uusiin elinympäristöihin.

Sopimuksen sisältöä ja Suomen liittymistä siihen käsiteltiin liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, Trafin, Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen varustamoyhdistyksen merenkulun toimijoille järjestämässä tilaisuudessa 25. helmikuuta.

Tilaisuuteen osallistui noin 80 alan toimijaa liikenne- ja ympäristöhallinnosta, varustamoista, luokituslaitoksista ja laaja-alaisesti teollisuudesta. Myös Viron ympäristöministeriö ja varustamot olivat edustettuina.

Painolastivesiyleissopimus hyväksyttiin IMOssa jo vuonna 2004. Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan kuitenkin vasta 12 kuukautta sen jälkeen, kun 30 maata, jotka edustavat vähintään 35 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta, on sen ratifioinut.