Upphandlingen av tågtrafik ändras i mars 2016

Uutinen 16.09.2015 10.44 fi sv

Tåg och vagnar (Foto: Rodeo)

Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik och om vissa detaljer i den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten åren 2016-2019. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 december 2015. Tidtabellerna för den avtalstrafik som KM upphandlar och den trafik som hör till den allmänna trafikplikten preciseras under höstens lopp. Tidtabellerna träder i kraft den 27 mars 2016. Avtalet finslipas i höst och ska därefter godkännas av statsrådets finansutskott.

Den fyraåriga avtalsperioden säkerställer att tjänsterna inom kollektivtrafiken fungerar förutsägbart och kontinuerligt. KM och VR har genom sitt samarbete eftersträvat en modell som når regeringsprogrammets sparmål genom att den upphandlade tågtrafiken betjänar så många passagerare som möjligt. Under beredningen av avtalet har KM även rett ut möjligheterna till ersättande bussturer för de tågturer som dras in.