Utredare skapar framtidsvision för transporter och kommunikationer

Tiedote 06.09.2016 14.33 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner har tillsatt en utredning för att ta fram en vision för transport- och kommunikationssystemet 2030 och 2050. De tre utredarna är Esko Aho, före detta statsminister, Lauri Lyly, ledningens rådgivare vid FFC samt Inka Mero, Pivot5 Oy:s grundare och styrelseordförande. Ordförande för utredningen är Esko Aho.

Utredningen har som mål att ta fram en vision om hur vi genom att utveckla transporter och kommunikationer kan stärka Finlands välfärd, konkurrenskraft och nationalekonomi. I visionen beskrivs transport- och kommunikationssystemets tillstånd 2030 och 2050 och kartläggs med vilka medel målbilden kan uppnås.

- Regeringens mål är att skapa en gynnsam miljö för digitala tjänster och för nya affärsmodeller. Vi vill att Finland ska bli ett attraktivt transitland för gods- och dataflöden och ett investeringsobjekt där vi utvecklar och erbjuder världsledande tjänster inom transport och kommunikation, säger kommunikationsminister Anne Berner.

I utredningen granskas hela transport- och kommunikationssystemet och dess affärsutvecklingspotential. De krav som ställs på transport- och kommunikationsinfrastrukturen förändras starkt i framtiden bl.a. till följd av digitaliseringen, tjänstefieringen och automatiseringen. I den eftersträvade målbilden tillgodoser transport- och kommunikationsnäten och tjänsterna inom dem på ett flexibelt sätt kundernas behov.

Granskningen omfattar väg-, järnvägs-, farleds-, hamn- och flygplatsnätverket i hela Finland. Dessutom utvärderas hur tele- och kommunikationsnäten effektivt kan stödja det framtida servicebehovet inom transport och kommunikation. Förbindelserna granskas med tanke på kommunikationer såväl i hemlandet som i utlandet.

I utredningen vill man dessutom ta hänsyn till effekterna av klimatförändringen och energiaspekter på områdena för trafik, transport och kommunikation. I framtiden bildar transport- och kommunikationssystemet en helhet som ger upphov till helt ny, hållbar affärsverksamhet inom branschen.

Utredarnas mandatperiod är 5.9.2016–30.4.2017.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, avdelningschef, tfn 040 837 8794