null Utredningsman utvärderar överskridningar i kostnadsberäkningarna för trafikledsprojekt

Utredningsman utvärderar överskridningar i kostnadsberäkningarna för trafikledsprojekt

Tiedote 09.08.2007 15.27 sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt en utredningsman för att utvärdera hur pålitligheten i kostnadsberäkningarna för väg- och banprojekt kan förbättras. Som utredningsman verkar Jorma Haapamäki, ordförande för Finlands Byggnadsingenjörers Förbund.

Överskridningarna i kostnadsberäkningarna försvårar den långsiktiga planeringen och genomförandet av projekten. Den fullmakt som beviljats i budgeten räcker inte för att genomföra ett projekt i synnerhet då det gäller vägprojekt. Utredningsmannen har i uppdrag att granska hur kostnadsberäkningarna för väg- och banprojekt under de senaste åren har hållit, att fundera på orsakerna till överskridningarna och att göra ett förslag till hur problemen kan undvikas.

Trafikprojekt som visat sig vara dyrare än beräknat är bland annat byggandet av trafikförbindelserna till hamnen i Nordsjö, arbetena på Ring I på avsnittet Åboleden-Vallberget och förbättringen av riksväg 2 på avsnittet Vichtis-Björneborg.

Utredningsarbetet skall vara färdigt före utgången av november.
Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260