null Utredningsmannen föreslår distributionsstöd för tidningar i glesbygdsområden

Utredningsmannen föreslår distributionsstöd för tidningar i glesbygdsområden

Tiedote 28.04.2010 09.45 fi sv

Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen, som gjort en utredning av tidningsdistributionens framtid, anser det vara nödvändigt att man bereder sig på att med statliga medel stöda distributionen av tidningar och tidskrifter i glesbygdsområden.

- Informationssamhället är ännu inte på länge på den nivån - och når den kanske aldrig - att en webbtidning i varje finländares liv kan ersätta en traditionell tidning tryckt på papper. Då mängden post minskar och distributionskonkurrensen blir hårdare behövs distributionsstöd för tidningarna, så att man kan säkra att medborgarna är jämställda, att pressen är mångsidig och att dess upplysande uppgift kan fortsätta, konstaterar Pursiainen.

Utredningsmannen överlämnade sin rapport till kommunikationsminister Suvi Lindén den 28 april.

Utredningsmannen hade i uppdrag att skissa upp lösningar för att utveckla posten samt olika slag av distribution och logistik, så att servicen i glesbygdsområden kan säkras. En särskild målsättning var att få fram sätt att säkra en regelbunden och kostnadseffektiv hembärning av tidningar i hela landet.

Det statliga stödet för distribution av tidningar och tidskrifter i glesbygden föreslås bli 26 miljoner euro per år. Ett villkor för stödet föreslås vara att mottagaren, alltså förlaget, förbinder sig att leverera den stödda tidningen överallt i Finland till samma prenumerationspris samt aktivt deltar i att utveckla elektronisk distribution av tidningarna.

Distributionsstödet tas i bruk om man märker att distributionskostnaderna ökar oskäligt mycket. Enligt Pursiainen behövs distributionsstödet för tidningar senast i det skedet, när staten blir tvungen att ersätta också kostnader för postutdelning i glesbygdsområden. En annan orsak att gå in för distributionsstöd är om momsbeskattningen ändras i en för pressen ofördelaktig riktning.

Enligt Pursiainen finns det fortsättningsvis vägande skäl för att hålla de tidningar som prenumereras hem befriade från mervärdesskatt. Även om tidningarnas momsbehandling inte är jämställd med övriga medier, skulle ett upphävande av systemet högst sannolikt leda till att pressen förtvinar och till en tidningsdöd som begränsar yttrandefriheten, säger Pursiainen.

Utredningsmannen föreslår också att Itella Abp:s basfunktioner bolagiseras skilt från de delar av bolaget som erbjuder informations- och logistiktjänster. Bolaget som erbjuder postens basservice och tidningsdistribution föreslås förbli i statens strategiska ägo.

Dessutom föreslår Pursiainen att man fortsätter utreda om hastigheten för bredband som samhällsomfattande tjänst ska höjas till två megabit per sekund, så att medborgarna kan erbjudas elektroniska tidningar konsumentvänligt.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787742

Publikation: Bittejä paperille - Tietoyhteiskunnan lehtijakelu. Selvitysmiehen ehdotus. (Tidningsdistribution i informationssamhället. Utredningsmannens förslag) KM:s publikation (på finska) 14/2010