null Utvidgat stöd till passagerarfartyg

Utvidgat stöd till passagerarfartyg

Tiedote 21.03.2007 14.23 sv

Det statliga stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg utvidgas den 1 april. Genom ändringen stärks den finska handelsflottans konkurrenskraft samtidigt som målet är att trygga de inhemska arbetsplatserna inom sjöfarten.

Stödet till bemanningskostnader utvidgas så att det täcker alla de lönebikostnader som arbetsgivaren betalar. Hittills har stödet täckt förskottsinnehållningarna i sin helhet och 70-80 % av bikostnaderna för de anställda. Stödet höjs nu till samma nivå som stödet till lastfartyg.

Det utvidgade stödet tillämpas på bemanningskostnader som har uppstått eller som uppstår efter den 1 januari 2007. Enligt kommunikationsministeriets uppskattning kommer stödet att betalas till 16 passagerarfartyg. I statsbudgeten för 2007 har ett anslag om 3,8 miljoner euro anvisats för det utvidgade stödet. Från och med 2008 kommer anslagsbehovet att fördubblas, eftersom det utvidgade stödet därefter betalas för hela kalenderåret.


Ytterligare information:
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn 09-160 28493 eller 040 5720 166