null Uudella joukkoliikennelailla linja-autoliikenne EU-asetuksen mukaiseksi

Uudella joukkoliikennelailla linja-autoliikenne EU-asetuksen mukaiseksi

Tiedote 18.06.2009 14.44 fi

Joukkoliikenteen ja erityisesti linja-autoliikenteen järjestämistä esitetään uudistettavaksi. Lakimuutoksen taustalla on EU:n palvelusopimusasetus, joka ei salli nykyistä linjaliikennelupamallia.

Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen esityksen joukkoliikennelaiksi 18. kesäkuuta. Eduskunnalle hallituksen esitys on tarkoitus antaa presidentin esittelyssä 26. kesäkuuta. Lakimuutos astuu voimaan EU:n palvelusopimusasetuksen kanssa samaan aikaan joulukuussa 2009.

Joukkoliikennelailla määritellään pääsääntöisesti ammattimaisen linja-autoliikenteen harjoittamista. Uudessa joukkoliikennelaissa säädetään muun muassa palvelutason määrittelystä, liikenteen suunnittelusta, liikenneluvista ja tarjouskilpailun järjestämisestä.

EU:n palvelusopimusasetuksella säädetään julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemisestä. Palvelusopimusasetus mahdollistaa monilukuisempien, luotettavampien, korkealaatuisempien tai edullisempien joukkoliikennepalveluiden tarjoamisen kuin syntyisi pelkästään markkinoiden ehdoilla. Jatkossa julkista tukea voidaan maksaa ja yksinoikeuksia myöntää vain palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Lakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata joukkoliikennepalvelut koko maassa ja lisätä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta. Lakiesitys korostaa liikenteen tarkastelua laajempina alueellisina kokonaisuuksina.

Lakiesityksen mukaan lupaviranomaisen eli lääninhallituksen tai kunnallisen viranomaisen on ensimmäiseksi arvioitava, onko markkinaehtoinen tarjonta määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan riittävää vai onko joukkoliikenne järjestettävä EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Viranomaisen on myös otettava huomioon päätöksen taloudelliset vaikutukset ja asetettava tavoitteet joukkoliikenteen palveluiden tasolle. Palvelutason määrittelyssä on otettava huomioon erityisesti kansalaisten tarpeet, rahoitus, ympäristö- ja yhteiskunnalliset hyödyt. Mikäli markkinaehtoinen joukkoliikenne ei täytä palvelutason vaatimuksia, voi viranomainen käyttää palvelusopimusasetuksen tarjoamia keinoja tukemaan markkinaehtoisen liikenteen riittävyyttä.

Markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä kuluttajaa suojataan liikenteenharjoittajaa sekä liikennöintiä koskevalla minimisääntelyllä. Liikenteen harjoittaminen olisi luvanvaraista ja liikenteen harjoittajan on oltava ammattitaitoinen ja vakavarainen. Hakijan on myös sitouduttava harjoittamaan liikennettä vähintään kaksi vuotta.

Siirtyminen joukkoliikennelain mukaiseen järjestelmään toteutetaan sekä ajallisesti että alueellisesti asteittain.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
Neuvotteleva virkamies Hannamari Helke, puh. (09) 160 28878, 040 576 9358