Uuden ajan liikennepolitiikan suuntaviivat määritelty

Uutinen 12.04.2012 14.09 fi sv en

Liikennepolitiikkaa tulee suunnitella osana koko yhteiskunnan kehittämistä. Tiivis yhteistyö eri hallinnonalojen kesken luo toimivimmat edellytykset toimivalle liikennejärjestelmälle ja yhdyskuntarakenteelle. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jotta yhteiskunnan toimintoja voidaan tehostaa ja käyttää yhteisiä voimavaroja järkevästi.

Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle 12. huhtikuuta. Siinä linjataan liikennepolitiikkaa vuosille 2012-2022.

Hallitusohjelmassa painotetaan liikennepolitiikan kytkemistä kokonaisvaltaisesti elinkeinoelämän, talouden, työllisyyden sekä alueiden kehittämiseen. Toimivaa liikennepolitiikkaa tehdään yhteistyöllä usean ministeriön voimin. Sektoritarkastelu ei riitä, vaan tarvitaan yhteiskunnallisen kokonaisvaikuttavuuden parantamista. Erityisesti vahvistetaan liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistyötä.

Liikenteen rahoituksen painopistettä siirretään uusista liikenneinvestoinneista nykyisen liikenneverkon ylläpitämiseen. Ihmisten arjen liikkumisen sujuvuus korostuu. Hallitus päätti kehysriihessä 22.3.2012 tällä hallituskaudella aloitettavista liikenneinvestoinneista. Historiallisesti nyt hallitus myönsi ratahankkeisiin enemmän rahaa kuin teihin.