Takaisin

Uuden taksilain tavoitteena vähentää taksipulaa ja parantaa laatua

Uuden taksilain tavoitteena vähentää taksipulaa ja parantaa laatua

Tiedote 01.03.2007 13.54 fi

Elokuussa voimaan tuleva uusi taksiliikennelaki parantaa taksien saatavuutta. Taksipalveluilta aletaan vaatia yhtenäistä laatua. Taksiliikenne pysyy edelleen luvanvaraisena.

Valtioneuvosto esitti taksiliikennelain vahvistamista 1. maaliskuuta. Lailla pyritään turvaamaan laadukkaat taksipalvelut koko maassa.

Laatuvaatimuksissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota taksinkuljettajan ajotapaan, asiakaspalveluun sekä asiakkaan turvallisuuden varmistamiseen. Taksinkuljettajalle tulee myös vaitiolovelvollisuus. Näin suojataan asiakkaan yksityisyyttä ja liike- tai ammattisalaisuuksia.

Lääninhallitus vahvistaa vuosittain kuntien taksilupien enimmäismäärät. Lupia tulee olla niin paljon, että taksin saa myös vilkkaina aikoina. Tämä lisännee erityisesti pääkaupunkiseudulla lupien määrää. Lääninhallitus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa alueellaan.

Laki mahdollistaa kahden tai useamman kunnan asemapaikan yhdistämisen liikennealueeksi. Näin esimerkiksi koko pääkaupunkiseutu voi olla yksi taksialue. Yhdistämisistä päättää lääninhallitus. Tilausvälityskeskus voidaan velvoittaa välittämään tilauksia myös sellaisiin autoihin, jotka ovat tuoneet asiakkaan oman asemapaikkansa ulkopuolelle eivätkä ole ehtineet palata sinne.

Taksien saatavuus vuorokauden kaikkina aikoina varmistetaan lääninhallituksen vahvistamalla ajovuorojärjestyksellä. Taksiyrittäjällä on oikeus ajaa myös vapaavuorolla. Maaseudun taksien tulee sopia hiljaisen ajan päivystysvuorot.

Taksiluvan saamisen vaatimukset kiristyvät

Taksilupa on hankittava ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen. Koti- tai matkailupalveluihin liittyviä kuljetuksia saa kuitenkin suorittaa ilman taksilupaa, jos kuljetus on osa yrityksen tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Myöskään museoautoilla ajettaviin kuljetuksiin ei vaadita lupaa. Taksilupaa ei saa myydä.

Taksiluvan hakijan hyvämaineisuuden vaatimus tiukkenee niin, että aiempaa useammantyyppiset rikokset otetaan huomioon entistä pitemmältä ajalta. Hakijan pitää myös pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Taksilupaa ei saa, jos hakija on konkurssissa tai hänellä on merkittäviä verovelkoja tai saatavia ulosotossa.

Taksiluvan saaminen edellyttää yhä taksiliikenteen yrittäjäkokeen läpäisyä. Luvan saajalla pitää olla työkokemusta taksinkuljettajana tai muusta palveluammatista. Kokemuksen muusta palvelusta on ajateltu helpottavan erityisesti maaseudun taksipulaa.

Taksimatkojen enimmäishinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Enimmäishinnat koskevat vain kuluttajilta perittäviä hintoja. Luvattoman taksiliikenteen enimmäisrangaistus nousee kolmesta kuukaudesta puoleen vuotta vankeutta.

Taksiliikennelaki on osa henkilöliikennelain kokonaisuudistusta. Taksilaki tulee voimaan 1. elokuuta.


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin, puh. (09) 160 28544
tai 040 544 9673
liikennepalveluyksikön päällikkö Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474
tai 040 837 8794